E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzva programu H2020: Innovative Training Networks (MSCA-ITN)

V rámci programu Horizont 2020, části Marie Skłodowska-Curie Actions byla otevřena výzva k podávání návrhů projektů Innovative Training Networks (MSCA-ITN). Uzávěrka je 17. 1. 2018.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz, nebo Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz).

V přihlášce podávané prostřednictvím Participant Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.

Výzva MSCA-ITN na Participant Portal
– základní informace, odkazy na relevantní dokumenty, rozhraní pro podání přihlášky.
Guide for Applicants – podrobná pravidla a pokyny.

MSCA-ITN podporuje vytváření mezinárodních školících sítí respektive mezinárodních společných studijních programů, do kterých jsou následně v rámci řešení projektu přijati PhD studenti, kteří splňují „pravidlo mobility“ (v zemi, kde jsou zaměstnáni na projektu, strávili za poslední 3 roky maximálně 12 měsíců). Evropská komise si od těchto projektů slibuje, že napomohou zlepšit uplatnění mladých výzkumníků po ukončení PhD studia na trhu práce, a to jak v akademickém, tak v průmyslovém sektoru. Proto je ve všech typech MSCA-ITN projektů zásadní aktivní účast neakademického sektoru.

Délka projektu je 4 roky, výzkumníci – PhD studenti – jsou v rámci projektu zaměstnáni na 3 roky. Rozpočet projektu je založen na principu unit costs: Je dán vynásobením fixní částky počtem měsíců, po které je PhD student zaměstnán na projektu (person-month). Maximální velikost projektu je 540 person-months na celou síť (180 person-months v případě European Joint Doctorates s pouze 2 partnery).

Účast v projektech ITN umožňuje výzkumným týmům prohloubit spolupráci se zahraničními partnery a současně získat do týmu schopné začínající výzkumníky ze zahraničí. Výzkumným týmům, které nemají rozsáhlé zkušenosti s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se do projektového návrhu zapojili jen v roli partnera.

Typy MSCA-ITN projektů

European Training Networks (ETN)
Nejčastější typ MSCA-ITN projektů. Minimální podmínkou je zapojení 3 partnerů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020. Obvyklá velikost konsorcia je 6-10 partnerů. Dále je možné, aby byly k projektu připojeny další subjekty (typicky z neakademického sektoru) jako partner organisations, u kterých nejsou PhD studenti zaměstnání na projektu, ale například zde absolvují krátkodobou stáž – secondment.

European Industrial Doctorates (EID)
Minimální podmínkou je zapojení 2 partnerů ze 2 různých zemí EU nebo zemí asociovaných, přičemž alespoň jeden partner musí být z neakademického sektoru (nejlépe podnik) a alespoň jeden z akademického sektoru. Obvyklá velikost konsorcia je 2-3 partneři. PhD studenti zaměstnaní na projektu musí strávit minimálně 50% času v neakademickém sektoru, mít 2 školitele, 1 z akademického a 1 z neakademického sektoru, a výměna mezi akademickým a neakademickým sektorem musí být současně mezinárodní.

European Joint Doctorates (EJD)
Minimální podmínkou je zapojení 3 partnerů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, přičemž každý z nich musí mít oprávnění udělovat doktorský titul. Obvyklá velikost konsorcia je 5-9 partnerů. Minimálně 2/3 PhD studentů zaměstnaných na projektu musí absolvovat studium v režimu joint, double or multiple doctoral degrees mezi minimálně 2 institucemi ze 2 zemí EU nebo asociovaných.

Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).
Pokud máte jakékoli otázky k této výzvě, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

Další informace:

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 13. 10. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 13.10.2017 14:20

Akce dokumentů