E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníWorkshop pro žadatele: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

Technologické centrum AV ČR pořádá Workshop pro žadatele o individuální granty Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, MSCA-IF).

Kdy: 23. 5. 2017 (9:30 - 15:15)
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6
Informace o akci a registrace.
Předběžný program.

Workshop je určen pouze výzkumníkům, kteří již jsou domluveni se svou budoucí hostitelskou institucí (budoucím školitelem) a píší projekt, který chtějí podat v aktuální výzvě MSCA-IF s uzávěrkou 14. 9. 2017.
Informace o aktuální výzvě.
Aktuální výzva na Participant Portal.

„Vstupenkou“ na workshop (vyjadřující skutečný zájem o předložení projektu) je zaslání abstraktu projektu (v anglickém jazyce, max. 2000 znaků) a CV (v anglickém jazyce, max. 5 stran, podle pravidel zadávací dokumentace - Guide for Applicants, str. 40) nejpozději do 15. 5. 2017 na e-mail dvorakovaz@tc.cz. (Je možné se na seminář zaregistrovat i hned a požadované materiály zaslat následně.)

Workshop bude probíhat interaktivní formou, kdy žadatelé budou mít unikátní možnost pracovat s podpořeným MSCA-IF projektem z oboru životního prostředí. Důraz bude kladen na strukturu projektového návrhu, hodnotící kritéria a časté chyby při předkládání těchto typů projektů.

Výzkumníkům, kteří plánují podat přihlášku do aktuální výzvy, účast na workshopu velmi doporučujeme.

Kontaktní osoby pro MSCA granty na Přírodovědecké fakultě:
Ludmila Müllerová a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně MSCA-IF grantů, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

Poznámka

Na Přírodovědecké fakultě proběhne seminář „Program H2020 – stáže pro postdoky“, který se také zaměří především na granty MSCA-IF (kritéria způsobilosti, struktura přihlášky a na co nezapomenout při jejím sepisování…).
Kdy: 10. 5. 2017 od 16:00
Kde: Knihovna chemie PřF, Hlavova 8, Praha 2
Informace a adresa pro registraci.
Pokud ale plánujete podat projektový návrh jako fellow do aktuální výzvy, doporučujeme především účast na workshopu pořádaném Technologickým centrem 23. 5. 2017.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 25. 4. 2017.
Poslední aktualizace 26. 4. 2017 (doplněna poznámka o fakultním semináři 10. 5. 2017).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 25.04.2017 17:05

Akce dokumentů