E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOnline Informační den ke grantům MSCA – Individual Fellowships (23/4/2020)

Technologické centrum AV ČR pořádá Národní informační den, zaměřený na schéma Individual Fellowships akcí Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA).

Kdy: 23. 4. 2020 (10:00 – 15:00)
Kde: akce bude probíhat pouze online. Link pro sledování bude  registrovaným účastníkům zaslán e-mailem před konáním akce.

Informace o akci s odkazem pro registraci – Předběžný program.

Na akci vystoupí mimo jiné úspěšný řešitel MSCA grantů i hodnotitel tohoto typu projektů. Akce bude velmi přínosná pro žadatele o Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, kterým poskytne podrobné informace o tomto schématu a provede je celým procesem přípravy. 

Na info den bude navazovat Workshop pro žadatele o MSCA Individual Fellowships určený výzkumným pracovníkům, kteří hodlají letos podat projektový návrh do poslední výzvy MSCA-IF-2020 v rámcovém programu Horizont 2020. Workshop je naplánován na 22. června 2020, registrace bude spuštěna v květnu, podmínkou účasti bude zaslání životopisu a abstraktu dle pravidel MSCA.

V rámci Individual Fellowships (MSCA-IF) grantu je financována výzkumná (postdok) stáž spojená s mezinárodní mobilitou (projekt musí být řešen v jiné zemi, než kde podpořený výzkumník – fellow – dosud pracoval nebo studoval). Téma výzkumu není omezeno. Cílem je podpořit profesní růst výzkumníka. Projektový návrh musí budoucí fellow připravovat v úzké spolupráci s potenciálním školitelem na zvolené hostitelské instituci. Délka stáže je 1-2 roky (1-3 roky v případě Career Restart panel).

MSCA-IF granty jsou zajímavou příležitostí pro:

  • výzkumníky, kteří chtějí vyjet na postdoktorskou stáž do zahraničí,
  • výzkumníky, kteří působili (alespoň 2 roky) v zahraničí a přijíždějí / vrací se do Česka,
  • vedoucí výzkumných týmů, kteří si chtějí přivést postdoka odkudkoli ze zahraničí.

Podprogram Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) je součástí programu Horizont 2020. Cílem MSCA projektů je podpořit mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumníků v Evropském výzkumném prostoru. Podpora je cílena na všechny vědní obory. Základní podmínkou účasti v projektech je mezinárodní mobilita, tj. výzkumníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemi, kde aktuálně žijí, pracují nebo studují.

Mezi další granty MSCA patří například:
► Innovative Training Networks (MSCA-ITN)
     Projekty mezinárodních školících sítí, do kterých jsou následně v rámci řešení projektu
     přijati PhD studenti, ze zahraničí.
► Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE)
     Mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty výzkumníků (v délce 1-12 měsíců)
     na základě společného výzkumného/inovačního projektu.
     Informace k aktuální výzvě na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Informace o MSCA pro české zájemce – základní informace, aktuality, akce, národní kontakt etc.

Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 30. 3. 2020.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 30.03.2020 11:20

Akce dokumentů