E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMarie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2019 - připomínka

Připomínáme otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF). Uzávěrka je 11. 9. 2019.

V rámci MSCA-IF grantu je financována výzkumná (postdok) stáž spojená s mezinárodní mobilitou (projekt musí být řešen v jiné zemi, než kde podpořený výzkumník – fellow – dosud pracoval nebo studoval). Téma výzkumu není omezeno. Cílem je podpořit profesní růst výzkumníka. Projektový návrh musí budoucí fellow připravovat v úzké spolupráci s potenciálním školitelem na zvolené hostitelské instituci. Délka stáže je 1-2 roky (1-3 roky v případě Career Restart panel).

MSCA-IF granty jsou zajímavou příležitostí pro:

  • výzkumníky, kteří chtějí vyjet na postdoktorskou stáž do zahraničí,
  • výzkumníky, kteří působili (alespoň 2 roky) v zahraničí a přijíždějí / vrací se do Česka,
  • vedoucí výzkumných týmů, kteří si chtějí přivést postdoka odkudkoli ze zahraničí.

„Interní pokyny“

Pokud – jako fellow nebo jako školitel – připravujete návrh MSCA-IF projektu, který má být řešen na Přírodovědecké fakultě, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz nebo Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), abychom se domluvili na podpoře, kterou může oddělení před podáním projektu poskytnout.
Při podávání projektového návrhu prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal 
prosím uvádějte:
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
                                  Ludmila Souckova, mullero6@natur.cuni.cz
                                  Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz
(Viz též Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

Pokud pracujete nebo studujete na Přírodovědecké fakultě a podáváte MSCA-IF projekt, který má být řešen na zahraniční instituci, v rámci našich kapacitních možností i Vám rádi pomůžeme při přípravě projektu – proto i v tomto případě prosím kontaktujte Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz nebo Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).


Základní pravidla – Expressions of Interest – Užitečné odkazy pro žadatele


Základní pravidla

Výzkumník-žadatel (fellow) musí splňovat následující podmínky (viz též typy MSCA-IF grantů):

  • K datu uzávěrky být držitelem titulu PhD, nebo mít od získání titulu opravňujícího k zahájení doktorského studia minimálně 4 roky praxe ve výzkumu.
  • V zemi, kde je projekt řešen, splňovat pravidlo mobility: V posledních 3 letech před uzávěrkou výzvy strávit v této zemi maximálně 12 měsíců (maximálně 3 roky za posledních 5 let v případě Career Restart panelReintegration panel a Society and Enterprise panel).
  • S výjimkou Reintegration panel a Global Fellowship může být fellow jakékoli národnosti.

Hostitelská instituce, na které má být projekt řešen (viz též typy MSCA-IF grantů):

  • Může být z akademického i z neakademického sektoru.
  • V případě European Fellowships (včetně speciálních panelů) musí být hostitelská instituce v zemi EU nebo asociované k programu Horizont 2020.
  • V případě Global Fellowships stáž probíhá v zemi mimo Evropu, ale součástí projektu musí být návratová fáze (1 rok) na instituci v zemi EU nebo asociované k programu Horizont 2020 (návratová fáze je také financována, nevztahuje se na ni pravidlo mobility).

Expressions of Interest

Některé instituce a školitelé aktivně hledají zahraniční výzkumníky pro konkrétní výzkumná témata, na která by s nimi připravili projektový návrh. Takové Expressions of Interest lze nalézt mimo jiné na následujících odkazech.

Užitečné odkazy pro žadatele

Neoficiální užitečné rady k psaní projektových návrhů:

Kontaktní osoby pro MSCA granty na Přírodovědecké fakultě:
Ludmila Součková (Müllerová)Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně MSCA-IF grantů, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

 Pracujete nebo studujete na Přírodovědecké fakultě a chcete se ucházet o MSCA-IF grant,
     abyste vyjeli do zahraničí?
 Pracujete na Přírodovědecké fakultě a plánujete o MSCA-IF grant žádat jako supervisor?
 Přijíždíte ze zahraničí a chcete se ucházet o MSCA-IF grant, který byste řešili na Přírodovědecké fakultě?
Dejte nám o tom prosím vědět na ludmila.souckova@natur.cuni.cz nebo klara.sobotikova@natur.cuni.cz, budeme Vás informovat o dostupné podpoře pro žadatele.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 12. 6. 2019.
Úprava 24. 6. 2019 (informace a odkaz na Net4Mobilty+ Handbook).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Středa 12.06.2019 10:00

Akce dokumentů

Kategorie: