E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMarie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2019

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


Byla otevřena výzva k předkládání návrhů projektů

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF). Uzávěrka je 11. 9. 2019.

V rámci MSCA-IF grantu je financována výzkumná (postdok) stáž spojená s mezinárodní mobilitou (projekt musí být řešen v jiné zemi, než kde podpořený výzkumník – fellow – dosud pracoval nebo studoval). Téma výzkumu není omezeno. Cílem je podpořit profesní růst výzkumníka. Projektový návrh musí budoucí fellow připravovat v úzké spolupráci s potenciálním školitelem na zvolené hostitelské instituci. Délka stáže je 1-2 roky (1-3 roky v případě Career Restart panel).

MSCA-IF granty jsou zajímavou příležitostí pro:

  • výzkumníky, kteří chtějí vyjet na postdoktorskou stáž do zahraničí,
  • výzkumníky, kteří působili (alespoň 2 roky) v zahraničí a přijíždějí / vrací se do Česka,
  • vedoucí výzkumných týmů, kteří si chtějí přivést postdoka odkudkoli ze zahraničí.

„Interní pokyny“

Pokud – jako fellow nebo jako školitel – připravujete návrh MSCA-IF projektu, který má být řešen na Přírodovědecké fakultě, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), abychom se domluvili na podpoře, kterou může oddělení před podáním projektu poskytnout.
Při podávání projektového návrhu prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal 
prosím uvádějte:
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
                                  Ludmila Souckova, mullero6@natur.cuni.cz
(Viz též Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

Pokud pracujete nebo studujete na Přírodovědecké fakultě a podáváte MSCA-IF projekt, který má být řešen na zahraniční instituci, v rámci našich kapacitních možností i Vám rádi pomůžeme při přípravě projektu – proto i v tomto případě prosím kontaktujte Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz).


Základní pravidlaAkce pro žadateleExpressions of InterestUžitečné odkazy pro žadatele


Základní pravidla

Výzkumník-žadatel (fellow) musí splňovat následující podmínky (viz též typy MSCA-IF grantů):

  • K datu uzávěrky být držitelem titulu PhD, nebo mít od získání titulu opravňujícího k zahájení doktorského studia minimálně 4 roky praxe ve výzkumu.
  • V zemi, kde je projekt řešen, splňovat pravidlo mobility: V posledních 3 letech před uzávěrkou výzvy strávit v této zemi maximálně 12 měsíců (maximálně 3 roky za posledních 5 let v případě Career Restart panelReintegration panel a Society and Enterprise panel).
  • S výjimkou Reintegration panel a Global Fellowship může být fellow jakékoli národnosti.

Hostitelská instituce, na které má být projekt řešen (viz též typy MSCA-IF grantů):

  • Může být z akademického i z neakademického sektoru.
  • V případě European Fellowships (včetně speciálních panelů) musí být hostitelská instituce v zemi EU nebo asociované k programu Horizont 2020.
  • V případě Global Fellowships stáž probíhá v zemi mimo Evropu, ale součástí projektu musí být návratová fáze (1 rok) na instituci v zemi EU nebo asociované k programu Horizont 2020 (návratová fáze je také financována, nevztahuje se na ni pravidlo mobility).

Akce pro žadatele

Expressions of Interest

Některé instituce a školitelé aktivně hledají zahraniční výzkumníky pro konkrétní výzkumná témata, na která by s nimi připravili projektový návrh. Takové Expressions of Interest lze nalézt mimo jiné na následujících odkazech.

Užitečné odkazy pro žadatele

Neoficiální užitečné rady k psaní projektových návrhů:

Kontaktní osoby pro MSCA granty na Přírodovědecké fakultě:
Ludmila Součková (Müllerová) a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně MSCA-IF grantů, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

 Pracujete nebo studujete na Přírodovědecké fakultě a chcete se ucházet o MSCA-IF grant,
     abyste vyjeli do zahraničí?
 Pracujete na Přírodovědecké fakultě a plánujete o MSCA-IF grant žádat jako supervisor?
 Přijíždíte ze zahraničí a chcete se ucházet o MSCA-IF grant, který byste řešili na Přírodovědecké fakultě?
Dejte mi o tom prosím vědět na ludmila.souckova@natur.cuni.cz, abych Vás mohla informovat o dostupné podpoře pro žadatele.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 11. 4. 2019.
Úprava 26. 4. 2019 (odkaz na workshop 5. 6. 2019).
Úprava 27. 5. 2019 (odkazy na novější zdroje „neoficiálních užitečných rad“).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 11.04.2019 09:50

Akce dokumentů