E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMarie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2018 – připomenutí

Připomínáme, že je otevřená výzva k předkládání návrhů projektů Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF) s uzávěrkou 12. 9. 2018.

V rámci MSCA-IF grantu je financována výzkumná (postdok) stáž spojená s mezinárodní mobilitou (projekt musí být řešen v jiné zemi, než kde podpořený výzkumník – fellow – dosud pracoval nebo studoval). Téma výzkumu není omezeno. Cílem je podpořit profesní růst výzkumníka. Projektový návrh musí budoucí fellow připravovat v úzké spolupráci s potenciálním školitelem na zvolené hostitelské instituci. Délka stáže je 1-2 roky (1-3 roky v případě Career Restart panel).

„Interní pokyny“

Pokud – jako fellow nebo jako školitel – podáváte návrh MSCA-IF projektu, který má být řešen na Přírodovědecké fakultě, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), abychom se domluvili na podpoře, kterou může oddělení před podáním projektu poskytnout.
Při podávání projektového návrhu prostřednictvím Participant Portal prosím uvádějte:
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
                                  Ludmila Souckova, mullero6@natur.cuni.cz

Pokud pracujete nebo studujete na Přírodovědecké fakultě a podáváte MSCA-IF projekt, který má být řešen na zahraniční instituci, v rámci našich kapacitních možností i Vám rádi pomůžeme při přípravě projektu – proto i v tomto případě prosím kontaktujte Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

 ​MSCA-IF granty jsou zajímavou příležitostí pro:

 • výzkumníky, kteří chtějí vyjet na postdoktorskou stáž do zahraničí,
 • výzkumníky, kteří působili (alespoň 2 roky) v zahraničí a přijíždějí / vrací se do Česka,
 • vedoucí výzkumných týmů, kteří si chtějí přivést potdoka odkudkoli ze zahraničí.

Výzkumník-žadatel (fellow) musí splňovat následující podmínky (viz též typy MSCA-IF grantů):

 • K datu uzávěrky být držitelem titulu PhD, nebo mít od získání titulu opravňujícího k zahájení doktorského studia minimálně 4 roky praxe ve výzkumu.
 • V zemi, kde je projekt řešen, splňovat pravidlo mobility: V posledních 3 letech před uzávěrkou výzvy strávil v této zemi maximálně 12 měsíců (maximálně 3 roky za posledních 5 let v případě Career Restart panelReintegration panel a Society and Enterprise panel).
 • S výjimkou Reintegration panel a Global Fellowship může být jakékoli národnosti.

Hostitelská instituce, na které má být projekt řešen (viz též typy MSCA-IF grantů):

 • Může být z akademického i z neakademického sektoru.
 • V případě European Fellowships (včetně speciálních panelů) musí být hostitelská instituce v zemi EU nebo asociované k programu Horizont 2020.
 • V případě Global Fellowships může stáž probíhat v zemi mimo Evropu, ale součástí projektu musí být návratová fáze (1 rok) na instituci v zemi EU nebo asociované k programu Horizont 2020 (návratová fáze je také financována, nevztahuje se na ni pravidlo mobility).

Nabídka „pre-screening“ projektů

Žadatelé mohou využít „pre-screening“ projektových návrhů – tedy, že kontaktní osoba pro MSCA-IF granty návrh projektu (části B-1 a B-2) přečte a případně doporučí, co by se v něm dalo vylepšit.

 • Výzkumníci z Přírodovědecké fakulty (přijíždějící i vyjíždějící – viz výše) mohou projekty pro „pre-screening“ zasílat na ludmila.souckova@natur.cuni.cz. Doporučuji zaslat projekt do 23. 7. 2018 (pokusím se dodat komentáře do poloviny srpna) nebo do 22. 8. 2018.
 • Pre-screening“ nabízí i český národní kontakt pro MSCA granty, Petra Fedorová (fedorova@tc.cz), s orientační uzávěrkou pro zaslání projektů ke kontrole také 22. 8. 2018.

Expressions of Interest

Některé instituce a školitelé aktivně hledají zahraniční výzkumníky pro konkrétní výzkumná témata, na která by s nimi připravili projektový návrh. Takové Expressions of Interest lze nalézt mimo jiné na následujících odkazech.

Další užitečné odkazy

Kontaktní osoby pro MSCA-IF granty na Přírodovědecké fakultě:
Ludmila Součková (Müllerová) a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně MSCA-IF grantů, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

Pracujete nebo studujete na Přírodovědecké fakultě a chcete se ucházet o MSCA-IF grant, abyste vyjeli do zahraničí? Přijíždíte ze zahraničí a chcete se ucházet o MSCA-IF grant, který byste řešili na Přírodovědecké fakultě? Dejte mi o tom prosím vědět na ludmila.souckova@natur.cuni.cz, abych Vás mohla informovat o dostupné podpoře pro žadatele.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 18. 6. 2018.
Úprava 3. 7. 2018 (odkaz na zasílání novinek).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pondělí 18.06.2018 10:30

Akce dokumentů