E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMarie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2018

Přečtěte si prosím novější verzi této aktuality.


Byla otevřena výzva k předkládání návrhů projektů
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF). Uzávěrka je 12. 9. 2018.

V rámci MSCA-IF grantu je financována výzkumná stáž spojená s mezinárodní mobilitou. Téma výzkumu není omezeno. Cílem je podpořit profesní růst výzkumníka (fellow). Projektový návrh musí budoucí fellow připravovat v úzké spolupráci s potenciálním školitelem na zvolené hostitelské instituci. Délka stáže je 1-2 roky (1-3 roky v případě Career Restart panel).

„Interní pokyny“

Pokud podáváte návrh MSCA-IF projektu, který má být řešen na Přírodovědecké fakultě, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), abychom se domluvili na podpoře, kterou může oddělení před podáním projektu poskytnout.
Při podávání projektového návrhu prostřednictvím Participant Portal prosím uvádějte:
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz

Pokud pracujete nebo studujete na Přírodovědecké fakultě a podáváte MSCA-IF projekt, který má být řešen na zahraniční instituci, v rámci našich kapacitních možností i Vám rádi pomůžeme při přípravě projektu – proto i v tomto případě prosím kontaktujte Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

Kontaktní osoby pro MSCA-IF granty na Přírodovědecké fakultě:
Ludmila Součková (Müllerová) a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně MSCA-IF grantů, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

MSCA-IF granty jsou zajímavou příležitostí pro:

  • výzkumníky, kteří chtějí vyjet na postdoktorskou stáž do zahraničí,
  • výzkumníky, kteří působili (alespoň 2 roky) v zahraničí a přijíždějí / vrací se do Česka,
  • vedoucí výzkumných týmů, kteří si chtějí přivést potdoka odkudkoli ze zahraničí.

Výzkumník-žadatel (fellow) musí splňovat následující podmínky:

  • K datu uzávěrky být držitelem titulu PhD, nebo mít od získání titulu opravňujícího k zahájení doktorského studia minimálně 4 roky praxe ve výzkumu.
  • V zemi, kde je projekt řešen (kde absolvuje stáž), splňovat pravidlo mobility: V posledních 3 letech před uzávěrkou výzvy strávil v této zemi maximálně 12 měsíců (maximálně 3 roky za posledních 5 let v případě Career Restart panel, Reintegration panel a Society and Enterprise panel).
  • S výjimkou Reintegration panel a Global Fellowship může být jakékoli národnosti.

Hostitelská instituce, na které má být projekt řešen:

  • Může být z akademického i z neakademického sektoru.
  • V případě European Fellowships (včetně speciálních panelů) musí být hostitelská instituce v zemi EU nebo asociované k programu Horizont 2020.
  • V případě Global Fellowships může stáž probíhat v zemi mimo Evropu, ale součástí projektu musí být návratová fáze (1 rok) na instituci v zemi EU nebo asociované k programu Horizont 2020 (návratová fáze je také financována, nevztahuje se na ni pravidlo mobility).

Akce pro MSCA-IF žadatele

Expressions of Interest

Některé instituce a školitelé aktivně hledají zahraniční výzkumníky pro konkrétní výzkumná témata, na která by s nimi připravili projektový návrh. Takové Expressions of Interest lze nalézt mimo jiné na následujících odkazech.

Další užitečné odkazy

Kontaktní osoby pro MSCA-IF granty na Přírodovědecké fakultě:
Ludmila Součková (Müllerová) a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně MSCA-IF grantů, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

Pracujete nebo studujete na Přírodovědecké fakultě a chcete se ucházet o MSCA-IF grant, abyste vyjeli do zahraničí? Přijíždíte ze zahraničí a chcete se ucházet o MSCA-IF grant, který byste řešili na Přírodovědecké fakultě? Dejte mi o tom prosím vědět na ludmila.souckova@natur.cuni.cz, abych Vás mohla informovat o dostupné podpoře pro žadatele.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 12. 4. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 12.04.2018 11:30

Akce dokumentů