E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktualizovaná brožura o grantech Marie Skłodowska-Curie

Technologické centrum AV ČR vydalo třetí aktualizaci brožury Akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020.

Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech projektů Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA):

  • uvádí jejich základní charakteristiky,
  • představuje základní principy jejich financování,
  • uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací
  • a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví.

Aktualizovaná verze (třetí aktualizované vydání) zahrnuje změny, které byly Evropskou komisí zavedeny v rámci pracovního programu MSCA pro léta 2018-2020 (publikován 27. 10. 2017) – pravidla uvedená v brožuře se tedy týkají projektů, jejichž návrhy jsou podávány do výzev 2018 (nebo pozdějších).
Akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020 – 3. aktualizované vydání.

Řešitelé projektů MSCA, které byly financovány v rámci výzev pracovního programu 2016-2017 a dříve, mohou použít starší, druhé vydání, protože nově zavedené změny se na jejich (tedy již běžící) projekty až na dvě výjimky nevztahují.
Akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020 – 2. aktualizované vydání.

Změny platné retroaktivně, tedy i pro projekty úspěšné ve výzvách 2017 a starších:

  • možnost získání finanční podpory pro výzkumníky se speciálními potřebami zaměstnané na projektech MSCA,
  • možnost částečného úvazku (minimálně 50%) u projektů MSCA Individual Fellowships i z profesních důvodů.

MSCA jsou součástí programu Horizont 2020. Cílem MSCA projektů je podpořit mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumníků v Evropském výzkumném prostoru. Podpora je cílena na všechny vědní obory. Základní podmínkou účasti v projektech je mezinárodní mobilita, tj. výzkumníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemi, kde aktuálně žijí, pracují nebo studují.
Informace o MSCA pro české zájemce – aktuality, akce, národní kontakt etc.

Typy akcí Marie Skłodowska-Curie:

Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 18. 1. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 18.01.2018 13:35

Akce dokumentů

Kategorie: