E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČesko-rakouské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2021 – 2022

MŠMT vyhlásilo Výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2021–2022. Uzávěrka je 15. 5. 2020 5. 6. 2020.

Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu je 30. 4. 2020 15. 5. 2020.
Každý projekt musí svým souhlasem zaštítit sekční proděkan.
Kontaktní osoba pro tuto výzvu na Přírodovědecké fakultě: Pavla Pousková.

Cílem projektů je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Obsahově identický návrh projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku. Výzkumné projekty jsou zpravidla dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí institucionální podpory projektům řešitelských týmů o témže personálním složení neopakovalo více než třikrát. MŠMT poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení.

V rámci projektů jsou financovány cestovní a pobytové náklady výzkumníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na cestu (včetně nákladů na cestovní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). Podporovány jsou:

  • krátkodobé pobyty o délce trvání 1 – 15 dní,
  • dlouhodobé pobyty o délce 1 – 3 měsíce.

Není podporována účast výzkumníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 5. 3. 2020.
Aktualizováno 26. 3. 2020 (posunutí termínu).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Čtvrtek 05.03.2020 15:00

Akce dokumentů