E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřehled aktuálních výzev pro mezinárodní projekty v oblasti zdraví

Národní kontaktní osoba pro část SC1 Health programu Horizont 2020, Eva Muzhychkov (Sebroňová), sestavila přehled aktuálně otevřených výzev pro podávání mezinárodních projektů v oblasti zdraví a to nejen v programu Horizont 2020, ale i v jiných iniciativách.

Níže najdete tento přehled doplněný o odkazy na fakultní aktuality k těmto výzvám.

Program Horizont 2020

V roce 2018 jsou otevřeny 3 tematické okruhy výzev:

 1. Better health and care, economic growth and sustainable health systems 
  Uzávěrka témat s jednokolovým hodnocením: 18. 4. 2018.
  Uzávěrka tématu s dvoukolovým hodnocením: 6. 2. 2018 (uzávěrka 2. kola: 4. 9. 2018).
  Fakultní aktualita k výzvě.
 2. Digital transformation in Health and Care 
  Uzávěrky všech témat: 24. 4. 2018.
  Výzva se nezdá pro Přírodovědeckou fakultu tematicky relevantní.
 3. Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care 
  Uzávěrky všech témat: 24. 4. 2018
  Výzva se nezdá pro Přírodovědeckou fakultu tematicky relevantní.

Národní kontakt pro část SC1 Health programu Horizont 2020.

 

Iniciativy společného programování a Cofund

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do některé z těchto výzev, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit potřebné přílohy žádosti.

Česká republika prostřednictvím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v roce 2017 vstoupila do iniciativ:

 1. ERA-Net for Research Programmes on Rare Diseases 
  Je otevřená desátá výzva Joint Call for European Research Projects on Rare Diseases.
  Uzávěrka pro předložení předběžných návrhů: 6. 2. 2018.
  Národní kontakt pro tuto výzvu: Ing. Renata Hrubá, MŠMT (renata.hruba@msmt.cz, +420 234 811 504).
  Fakultní aktualita o této výzvě.
 2. Iniciativa společného programování „Neurodegenerativní onemocnění“ (JPND)
  V lednu 2018 bude otevřena výzva Mezinárodní výzkumné projekty v oblasti zdravotní a sociální péče.
  Uzávěrka pro předložení předběžných návrhů: 6. 3. 2018.
  Národní kontakt pro tuto výzvu: Mgr. Daniel Hanšpach, MŠMT
  (Daniel.Hanspach@msmt.cz, +420 234 811 360).
  Fakultní aktualita o této výzvě.
 3. Iniciativa společného programování „Antimikrobiální rezistence“ (JPIAMR)
  V lednu 2018 bude otevřena výzva Nové cíle, látky a nástroje.
  Uzávěrka pro předložení předběžných návrhů: 7. 3. 2018.
  Národní kontakt pro tuto výzvu: Mgr. Daniel Hanšpach, MŠMT
  (Daniel.Hanspach@msmt.cz, +420 234 811 360).
  Fakultní aktualita o této výzvě.

Innovative Medicines Initiative (IMI)

Koncem roku 2017 byla otevřena Výzva 13:
   Uzávěrka 1. kola: 28. 2. 2018, uzávěrka 2. kola: 6. 9. 2018.
Národní kontaktní místo této iniciativy: Ing. Šárka Dragounová, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (sarka.dragounova@aifp.cz).
Fakultní aktualita o této výzvě.

 

Další

► Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
     Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).
► Kontaktní osoba pro Iniciativy společného programování a Cofund:
     Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 10. 1. 2018.
Úprava 16. 1. 2018 (odkazy na nové fakultní aktuality k vyhlášení výzev JPND a JPIAMR).
Úprava 19. 1. 2018 (doplněna informace o uzávěrkách výzev JPND a JPIAMR).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 10.01.2018 10:15

Akce dokumentů