E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníM-era.Net: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – plánovaná výzva

Technologická agentura České republiky (TA ČR) zveřejnila předběžné informace o připravované výzvě mezinárodního programu M-era.Net pro mezinárodní projekty zaměřené na materiálový výzkum. Výzva by měla být vyhlášena v březnu 2018. Během března se na TA ČR uskuteční seminář pro uchazeče  s názvem „Mezinárodní výzva M-ERA.Net Call 2018, její pravidla a fungování“.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit potřebné přílohy žádosti.

Do projektu budou muset být zapojeni minimálně 3 partneři ze 2 zapojených zemí. Výzva bude pravděpodobně zaměřena na následující tematické okruhy:

  • Multiscale modelling for materials engineering and processing (M3EP)
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • Materials for additive manufacturing

Účast českých partnerů v projektech bude pravděpodobně financována prostřednictvím
programu TA ČR EPSILON:
► Nejprve proběhne mezinárodní soutěž vyhlášená programem M-era.Net. Do této soutěže budou přihlášky podávat mezinárodní konsorcia, do nichž budou moci být zapojeni i čeští partneři – ti budou (pravděpodobně) současně odevzdávat TA ČR dokumenty týkající se jejich účasti v plánovaném projektu.
► Po vyhodnocení mezinárodní soutěže bude vyhlášena speciální veřejná soutěž programu TA ČR EPSILON. Do této veřejné soutěže budou moci podávat přihlášky pouze výzkumníci, kteří budou součástí konsorcií úspěšných v mezinárodní výzvě (aby byla finanční podpora jejich účasti v mezinárodním projektu formálně schválena).
(Zdroj.)

Kontaktní osoba pro tuto výzvu na Přírodovědecké fakultě: Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 21. 2. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 21.02.2018 14:15

Akce dokumentů