E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář k programu LIFE – ochrana životního prostředí a klimatu (20/3/2019)

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU


Ministerstvo životního prostředí (MŽP) pořádá základní seminář k programu LIFE.

Kdy: 20. 3. 2019 (v dopoledních hodinách)
Kde: Ministerstvo životního prostředí

Informace o semináři zatím není dostupná online
– pravděpodobně bude zveřejněna na stránkách MŽP k programu LIFE.

Na semináři budou představeny základní informace k evropskému programu LIFE a k připravované související národní výzvě.

Pokud plánujete podat projektový návrh do výzvy LIFE v pozici koordinátora, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před národní uzávěrkou Oddělení projektového řízení (Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz, nebo Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Pokud se plánujete připojit k projektu koordinovanému jinou institucí pozici partnera,
informujte nás prosím v dostatečném předstihu.

Dosud není vyhlášená ani evropská ani národní výzva LIFE pro rok 2019
– níže uvedené informace jsou indikativní, založené na zkušenosti z loňského roku.

Evropský program LIFE financuje projekty v oblasti ochrany životního prostředí nebo klimatu. V rámci projektů není financován přímo výzkum, ale spíše konkrétní využití výsledků výzkumu. Projekty mají mít „přidanou hodnotu v kontextu EU“ (mohou to být například demonstrační aktivity nebo technická řešení, které by bylo možné následně napodobit jinde v Evropě). Není vyžadováno, aby do projektů byly zapojeny subjekty z více různých zemí.

Pro Přírodovědeckou fakultu jsou relevantní především Tradiční projekty – Traditional projects. Rozpočet projektu je typicky 1-3 miliony EUR, délka projektu typicky 3-5 let (může být i delší, podle potřeb projektu). Míra financování je maximálně 55 až 60% uznatelných nákladů (75% pro specifické případy v oblasti Nature & Biodiversity).

V rámci národní výzvy bylo v minulosti možné získat příspěvek na přípravu projektového návrhu Tradičního projektu LIFE do evropské výzvy a dále částečné dofinancování nákladů českých řešitelů úspěšného Tradičního projektu LIFE řízeného českým koordinátorem: maximálně 15% uznatelných nákladů českých účastníků a maximálně 10 milionů Kč na 1 projekt. Národní výzva byla určená pro české žadatele, kteří plánovali předložit návrh „Tradičního projektu“ v roli koordinátora.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 8. 3. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pátek 08.03.2019 11:25

Akce dokumentů