E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLIFE - projekty ochrany životního prostředí a klimatu: výzva 2017

V rámci programu Evropské komise LIFE byla zveřejněna výzva k předkládání projektů 2017 Call for proposals for LIFE Action Grants – uzávěrky jsou v září 2017 (konkrétní datum se liší dle typu projektu a tematické oblasti).

V souvislosti s touto evropskou výzvou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) Národní výzvu LIFE k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace a na spolufinancování projektů v programu LIFE 2017. Národní výzva je určená pro české žadatele, kteří budou v roli koordinátora předkládat projektový návrh do evropské výzvy LIFE. Uzávěrka národní výzvy je již 22. 6. 2017.

Pokud plánujete podat projektový návrh do výzvy LIFE v pozici koordinátora, kontaktujte prosím Ludmilu Müllerovou (na ludmila.mullerova@natur.cuni.cz) co nejdříve, nejpozději do 26. 5. 2017 (aby bylo možné včas zajistit potřebné přílohy a podpisy pro národní výzvu).

Pokud se plánujete připojit k projektu koordinovanému jinou institucí v pozici partnera, informujte prosím Ludmilu Müllerovou v dostatečném předstihu.

Evropská výzva LIFE

Vyhlášení výzvy.
Základní informace o programu LIFE na stránkách MŽP.
Nejlepší projekty LIFEDatabáze všech projektů LIFE.
Uzávěrka: září 2017.

Program LIFE financuje projekty v oblasti ochrany životního prostředí nebo klimatu. V rámci projektů není financován přímo výzkum, ale spíše konkrétní využití výsledků výzkumu. Projekty mají mít „přidanou hodnotu v kontextu EU“ (mohou to být například demonstrační aktivity nebo technická řešení, které by bylo možné následně napodobit jinde v Evropě). Není vyžadováno, aby do projektů byly zapojeny subjekty z více různých zemí.

Pro Přírodovědeckou fakultu jsou relevantní především Tradiční projekty - Traditional projects. Rozpočet projektu je typicky 1-3 miliony EUR, délka projektu typicky 3-5 let (může být i delší, podle potřeb projektu). Míra financování je maximálně 60% uznatelných nákladů (75% pro specifické případy v oblasti Nature & Biodiversity), dalších 15% lze získat z národní výzvy.

Ve výzvě 2017 lze předkládat Tradiční projekty v následujících oblastech (vloženy odkazy na stručnou charakteristiku projektů podporovaných v dané oblasti s odkazem na zadávací dokumentaci):

Národní výzva LIFE

Národní výzva LIFE.
Text výzvy.
Uzávěrka: 22. 6. 2017.

V rámci národní výzvy lze získat příspěvek (až 150 000 Kč) na přípravu projektového návrhu do evropské výzvy a částečné dofinancování nákladů úspěšného Tradičního projektu LIFE (maximálně 15% uznatelných nákladů českých účastníků a maximálně 10 milionů Kč na 1 projekt). Národní výzva je určená pro české žadatele, kteří budou předkládat projektový návrh v roli koordinátora.

Informační akce

Národní kontaktní místo v ČR pro program LIFE pořádá specifické semináře pro předkladatele projektový návrhů do evropské výzvy LIFE:
Podrobnější informace a registrace.

  • Příroda a biodiverzita (NAT/BIO), Správa a informace v životním prostředí (GEI), Správa a informace v oblasti klimatu (GIC)
    Kdy: 23. 5. 2017
    Kde: Ministerstvo životního prostředí, Praha
  • Životní prostředí a účinné využívání zdrojů (ENV), Zmírňování změny klimatu (CCM) a Adaptace na změnu klimatu (CCA)
    Kdy: 24. 5. 2017
    Kde: Ministerstvo životního prostředí, Praha

Kontaktní osoba pro výzvu LIFE na Přírodovědecké fakultě: Ludmila Müllerová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 2. 5. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 02.05.2017 10:50

Akce dokumentů