E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLesy České republiky: výzva pro výzkumné projekty

Lesy České republiky, s. p. vyhlásily výzvu na podání nabídky na řešení výzkumného projektu. Uzávěrka je 27. 11. 2017 (15:00).

Pokud máte zájem podat projektový návrh do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová).

Vyhlášení výzvy a zadávací dokumentace.

Lze předkládat projekty zaměřené na následující témata (podrobněji v následujícím dokumentu).

  • 1. Ověření systémové důvěryhodnosti výstupů z PC harvestorů (analýza SW)
  • 2. Škůdci a choroby ořešáku černého (Juglans nigra L.) a možnosti jeho pěstování v podmínkách ČR
  • 3. Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalurozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě
  • 4. Nové možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví
  • 5. Zpracování a ověření metodiky uplatnění pozemního laserového skenování pro zjišťování objemu hroubí a nehroubí stojících stromů

Celková nabídková cena (rozpočet projektu) nesmí přesáhnout 2 000 000 Kč. V rámci projektu nelze financovat nákup dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 26. 10. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 26.10.2017 12:40

Akce dokumentů