E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurz zaměřený na projekty Horizont 2020 a Horizont Evropa

Technologické centrum AV ČR pořádá kurz Jak na Horizont 2020/Horizont Evropa? určený pro zájemce o některá z grantových schémat rámcového programu Horizont.

Kurz se skládá z 8 modulů zaměřených na dílčí aspekty přípravy a realizace projektů jak konsorcionálních, tak projektů spadajících do schématu Excelentní věda. Informace ke každému z modulů budou postupně upřesněny.

Kdy: podzim 2020/jaro 2021 (bude upřesněno)
Kde: Technologické Centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Informace o kurzu a dílčích modulech.

Obsah kurzu:

MODUL 1: Jak připravit výzkumný projekt pro H2020

Workshop je určen pro ty, kteří se chtějí aktivně podílet na zpracování kvalitního návrhu projektu typu RIA a IA. Budou podrobně probírány jednotlivé části návrhu projektu v souvislosti se zadáním v pracovním programu a zdroji informací.

  • 8. října 2020 – více informací bude zde.

MODUL 2: Vykazování nákladů v projektech H2020
Seminář je připraven pro nováčky v Horizontu 2020, kteří si chtějí osvojit principy vykazování nákladů vůči Evropské komisi a seznámit se se základními a specifickými pravidly pro nákladové kategorie v projektech H2020.

  • 5. října 2020 – více informací bude zde.

Modul 3: Duševní vlastnictví, smluvní vztahy
Seminář slouží jako úvod do problematiky duševního vlastnictví a nakládání s ním v projektech programu H2020. Zároveň bude věnována pozornost jednotlivým smluvním dokumentům, se kterými se mohou účastníci v průběhu přípravy a řešení projektu setkat. Součástí semináře budou praktické příklady.

  • 6. října 2020 – více informací bude zde.

MODUL 4: Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech H2020
Seminář se věnuje části 2.2 projektového návrhu „Measures to maximise impact“. Prostřednictvím praktických ukázek a cvičení jsou představeny rady k tématům komunikace, šíření a využití výsledků.

  • 4. listopadu – více informací bude zde.

MODUL 5: Koordinace projektů H2020
Seminář umožní projektovým manažerům či výzkumníkům, kteří v současné době koordinují projekt H2020 nebo koordinaci projektu v budoucnu vážně zvažují, získat ucelený přehled o management projektů H2020, tj. o průběhu přípravy a implementaci projektu, jak z hlediska požadavků Evropské komise, tak z hlediska reálných situací, které mohou v konsorciu nastat.

  • 5. listopadu – více informací bude zde.

MODUL 6: Workshop pro žadatele o individuální granty Marie Skłodowska-Curie
Workshop je určen pro výzkumníky, kteří hodlají předložit návrh projektu v aktuálně otevřené výzvě a již komunikují připravovaný projekt se svou budoucí hostitelskou institucí/školitelem.

  • 1. polovina 2021 (s ohledem na zveřejnění výzvy) – více informací bude na novém webu TC k Horizontu Evropa.

MODUL 7: Workshop pro žadatele o ERC Starting/Consolidator granty (ERC StG a CoG)
Workshop je určen primárně žadatelům o ERC Starting/Consolidator granty (případně ERC Advanced a Synergy granty), kteří intenzivně pracují na návrhu projektu a hodlají ho předložit ve výzvách 2021 nového rámcového programu Horizont Evropa. Workshop je rozdělen na dvě části.

  • listopad/prosinec 2020 (1. část workshopu) – více informací bude zde.

MODUL 8: Nástroje H2020 pro firmy

Workshop je určen ambiciózním podnikům, které plánují předložit svůj návrh projektu do programu Akcelerátor. Akce účastníky seznámí se základními pravidly programu, provede je strukturou projektové žádosti a doporučí, jak nejlépe žádost zpracovat.

  • 8. září – více informací zde.

Vzhledem k tomu, že program H2020 se chýlí ke svému závěru, bude důraz kladen na informace, které budou využitelné i v připravovaném programu Horizon Europe.

Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 17. 8. 2020.
Aktualizováno 9. 10. 2020 (aktualizace proběhlých kurzů).
Aktualizováno 19. 11. 2020 (aktualizace proběhlých kurzů).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 17.08.2020 10:50

Akce dokumentů

Kategorie: