E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR Kappa: EHP a Norské fondy – výzva otevřena

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 1. veřejnou soutěž nového programu Kappa financovaného z fondů EHP a Norska zaměřeného na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnskaaplikovaném výzkumu. Uzávěrka je 27. 2. 2020.

Pokud plánujete podání přihlášky do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas připravit všechny potřebné přílohy.

Program Kappa podporuje projekty mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnskaaplikovaném výzkumu a v propojování výzkumných organizací s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působící v různých společenských oblastech. Témata projektů nejsou nijak omezena.

Délka trvání projektu je 2 roky až 5 let. Maximální dotace na jeden projekt je 0,5 až 1,5 milionů EUR,
u projektů Carbon Capture and Storage (CCS) Component je to až 2,5 milionů EUR. Maximální míra financování je až 96%, avšak minimálně jeden z členů konsorcia musí splnit povinnost spoluúčasti alespoň 20%.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 26. 11. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Úterý 26.11.2019 10:50

Akce dokumentů