E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJPND: neurodegenerativní onemocnění – výzva pro mezinárodní projekty

V rámci iniciativy EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND) byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů mezinárodních výzkumných projektů „Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases. Účast českých subjektů v projektech bude financovat MŠMT. Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 2. 3. 2021.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit administrativní náležitosti žádosti.

Délka projektu je až 3 roky. Do projektu může být zapojeno 3 až 6 partnerů z minimálně 3 zemí zapojených do výzvy; pokud je alespoň 1 partner z některé z underrepresented countries (např. ČR), zvyšuje se maximální počet partnerů v projektu na 7. Z jedné země mohou být do jednoho projektu zapojeni maximálně 2 partneři. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele, z ČR se mohou zapojovat pouze organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Výzva podporuje  výzkum v oblasti brzké diagnostiky neurodegenerativních onemocnění pomocí zkoumání specifických fyziologických projevů objevujících se ještě před vypuknutím nemoci, konkrétně v oblastech:

 • Demonstrating the relationship between early neurodegenerative processes and physiological disturbances, e.g. by analysing existing cohorts and longitudinal data.
 • Applying cutting-edge methods or technologies to improve the detection of early symptoms, e.g. by establishing innovative biomarkers and increasing the sensitivity, specificity and/or the robustness of the readouts.
 • Human or animal studies to decipher the neurodegeneration-derived processes causing early disease-specific signatures, e.g. on the neuropathological, cellular, synaptic, metabolic or inflammatory level. The use of well-characterised human cohorts’ data is encouraged.
 • Using digital technologies to link recognisable symptoms to physiological changes associated to neurodegeneration, e.g. by combining clinical, neurophysiological, biochemical, imaging and psychological data.
 • Relating prognostic signs of disease with real-life measurement of physiological disturbances using home-monitoring and/or wearable devices, including wireless sensors for patient monitoring.

Projekty mají být zaměřené na jednu nebo více z následujících nemocí:

 • Alzheimer’s disease and other dementias
 • Parkinson’s disease and PD‐related disorders
 • Prion diseases
 • Motor neuron diseases
 • Huntington’s disease
 • Spinocerebellar ataxia (SCA)
 • Spinal muscular atrophy (SMA)

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím online systému uvedeného na stránce výzvy. Současně musí čeští účastníci pravděpodobně k datu uzávěrky odevzdat MŠMT čestné prohlášení o způsobilosti k řešení projektu a rozpis způsobilých nákladů projektu a to pravděpodobně elektronicky i v tištěné podobě.

Čestné prohlášení, podpis rozpisu způsobilých nákladů a odeslání těchto dokumentů na MŠMT zajistí Oddělení projektového řízení, nicméně je nutné oddělení kontaktovat (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz) co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, aby bylo možné všechny administrativní náležitosti zajistit včas.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 6. 1. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Středa 06.01.2021 11:00

Akce dokumentů