E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJPND: neurodegenerativní onemocnění – výzva pro mezinárodní projekty

V rámci iniciativy EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND) byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů mezinárodních výzkumných projektů „Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases“. Účast českých subjektů v projektech bude financovat MŠMT. Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 3. 3. 2020.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit administrativní náležitosti žádosti.

Délka projektu je až 3 roky. Do projektu může být zapojeno 3 až 6 partnerů z minimálně 3 zemí zapojených do výzvy; pokud je alespoň 1 partner z některé z underrepresented countries (např. ČR), zvyšuje se maximální počet partnerů v projektu na 7. Z jedné země mohou být do jednoho projektu zapojeni maximálně 2 partneři. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele, z ČR se mohou zapojovat pouze organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Výzva podporuje výzkum a vývoj technologií pro lepší porozumění, diagnózu a léčbu neurodegenartivních onemocnění, konkrétně v oblastech:

  • Imaging technologies (e.g. biomarkers, imaging data, omics approaches, big data analyses)
  • Brain stimulation techniques (e.g. biomarkers for studying novel treatments and interventions, co-morbidities, digital technologies, stratification within cohort studies and clinical trials)

Projekty mají být zaměřené na jednu nebo více z následujících nemocí:

  • Alzheimer’s disease and other dementias
  • Parkinson’s disease and PD‐related disorders
  • Prion diseases
  • Motor neuron diseases
  • Huntington’s disease
  • Spinocerebellar ataxia (SCA)
  • Spinal muscular atrophy (SMA)

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím online systému uvedeného na stránce výzvy. Současně musí čeští účastníci pravděpodobně k datu uzávěrky odevzdat MŠMT čestné prohlášení o způsobilosti k řešení projektu a rozpis způsobilých nákladů projektu a to pravděpodobně elektronicky i v tištěné podobě.

Čestné prohlášení, podpis rozpisu způsobilých nákladů a odeslání těchto dokumentů na MŠMT zajistí Oddělení projektového řízení, nicméně je nutné oddělení kontaktovat (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz) co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, aby bylo možné všechny administrativní náležitosti zajistit včas.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 10. 1. 2020.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 10.01.2020 10:40

Akce dokumentů