E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJPND: neurodegenerativní onemocnění – výzva pro mezinárodní projekty

V rámci iniciativy EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND) byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů mezinárodních výzkumných projektů „Multinational research projects on Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseases. Účast českých subjektů v projektech bude financovat MŠMT. Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 12. 3. 2019.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit administrativní náležitosti žádosti.

Délka projektu je až 3 roky. Do projektu může být zapojeno 3 až 6 partnerů z minimálně 3 zemí zapojených do výzvy; pokud je alespoň 1 partner z některé z underrepresented countries (např. ČR), zvyšuje se maximální počet partnerů v projektu na 7. Z jedné země mohou být do jednoho projektu zapojeni maximálně 2 partneři. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele, z ČR se mohou zapojovat pouze organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Výzva podpoří výzkum v oblasti personalizované medicíny, konkrétně v oblastech:

  • Diagnosis (e.g. biomarkers, imaging data, omics approaches, big data analyses)
  • Prevention (e.g. biomarkers for studying novel treatments and interventions, co-morbidities, digital technologies, stratification within cohort studies and clinical trials)
  • Care (e.g. improvement of social and health care systems, molecular profiling, imaging, lifestyle data)

Projekty mají být zaměřené na jednu nebo více z následujících nemocí:

  • Alzheimer’s disease and other dementias
  • Parkinson’s disease and PD‐related disorders
  • Prion diseases
  • Motor neuron diseases
  • Huntington’s disease
  • Spinocerebellar ataxia (SCA)
  • Spinal muscular atrophy (SMA)

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím online systému (odkaz bude zveřejněn na stránce výzvy). Současně musí čeští účastníci pravděpodobně k datu uzávěrky odevzdat MŠMT čestné prohlášení o způsobilosti k řešení projektu a rozpis způsobilých nákladů projektu a to pravděpodobně elektronicky i v tištěné podobě.

Čestné prohlášení, podpis rozpisu způsobilých nákladů a odeslání těchto dokumentů na MŠMT zajistí Oddělení projektového řízení, nicméně je nutné oddělení kontaktovat (na ludmila.souckova@natur.cuni.czco nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, aby bylo možné všechny administrativní náležitosti zajistit včas.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 8. 1. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 08.01.2019 08:40

Akce dokumentů