E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJPICH: mezinárodní výzkumné projekty - kulturní dědictví v proměnlivém prostředí

Iniciativa společného programování Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů Heritage in Changing Environments. Uzávěrka je 30. 11. 2017.

Pokud plánujete podání projektového návrhu nebo účast na projektu koordinovaném jinou institucí, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 2 týdny před uzávěrkou, Ludmilu Součkovou (Müllerovou) z Oddělení projektového řízení, aby bylo možné včas zajistit potřebné přílohy žádosti.

Podporovány jsou interdisciplinární, mezinárodní výzkumné projekty zaměřené na kulturní dědictví v proměnlivém prostředí (podrobně v textu výzvy), výzva zahrnuje tato témata:

  • Changing physical environments
  • Changing social and economic environments
  • Changing political and cultural environments

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři (výzkumné týmy) ze 3 různých zemí zapojených do výzvy (Bělorusko, Česko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Velká Británie). Maximální počet partnerů zapojených do projektu je 5. Maximální délka projektu je 36 měsíců. Maximální míra financování je pro české účastníky projektů 100% uznatelných nákladů (pro organizace pro výzkum a šíření znalostí a nekomerční aktivity; podrobnosti v dokumentu Eligibility Criteria – Czech Republic).

Projektové návrhy musí být podány elektronicky pomocí platformy MIBACT (odkaz pro podání na stránce výzvy) do 30. 11. 2017 (14:00 CET). Koordinátor projektu (Main Applicant) se musí zaregistrovat na této platformě nejpozději 20. 11. 2017. Současně musí čeští účastníci projektů do 30. 11. 2017 odevzdat MŠMT čestné prohlášení o způsobilosti k řešení projektu a rozpis způsobilých nákladů projektu (elektronicky i v tištěné podobě; podrobnosti na stránkách MŠMT).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 11. 9. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pondělí 11.09.2017 14:45

Akce dokumentů