E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJPICH: ochrana a užití kulturního dědictví – výzva pro mezinárodní projekty

Iniciativa společného programování Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů mezinárodních výzkumných projektů „Conservation, Protection and Use. Uzávěrka je 11. 9. 2019.
Účast českých subjektů v projektech bude financovat MŠMT.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, pokud možno alespoň 4 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit administrativní náležitosti žádosti.

Výzva podpoří výzkum zaměřený na strategie, metody a nástroje ochrany a využití hmotných stránek kulturního dědictví. Výzva zahrnuje tato témata (podrobný popis v textu výzvy):

  • Topic one: Analysing and modelling change
  • Topic two: Sustainable protection and enhancement of values
  • Topic three: Management of cultural heritage at risk
  • Topic four: Layered conservation

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři (výzkumné týmy) ze 3 různých zemí zapojených do výzvy, maximální počet partnerů zapojených do projektu je 5. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele. Délka projektu je 12-36 měsíců. Maximální míra financování je pro české účastníky projektů je 100% uznatelných nákladů (pro organizace pro výzkum a šíření znalostí a nehospodářskou činnost).

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím online systémuSoučasně musí čeští účastníci k datu uzávěrky odevzdat MŠMT čestné prohlášení o způsobilosti k řešení projektu a rozpis způsobilých nákladů projektu a to elektronicky i v tištěné podobě. (Formuláře budou k dispozici na stránkách MŠMT.)

Čestné prohlášení, podpis rozpisu způsobilých nákladů a odeslání těchto dokumentů na MŠMT zajistí Oddělení projektového řízení, nicméně je nutné oddělení kontaktovat (na ludmila.souckova@natur.cuni.czco nejdříve, pokud možno alespoň 4 týdny před uzávěrkou, aby bylo možné všechny administrativní náležitosti zajistit včas.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 17. 5. 2019.
Úprava 22. 5. 2019 (odkaz na informace na stránkách MŠMT).
Úprava 23. 7. 2019 (prodloužení uzávěrky).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pátek 17.05.2019 09:55

Akce dokumentů