E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJPIAMR: antimikrobiální rezistence – výzva pro mezinárodní projekty

Iniciativa společného programování Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) vyhlásila svou 9. výzvu k předkládání návrhů mezinárodních výzkumných projektů „Diagnostics and Surveillance of Antimicrobial Resistance: Development of tools, technologies and methods for global use. Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 18. 2. 2019.
Účast českých subjektů v projektech bude financovat MŠMT.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit administrativní náležitosti žádosti.

Výzva podpoří mezinárodní výzkumné projekty zaměřené na vývoj nových strategií, nástrojů, technologií a metod detekce nebo monitorování antimikrobiální rezistence a dynamiky vedoucí k rezistenci – nebo na možnosti jejich implementace v praxi. Projekty by měly mít dopad v oblastech, kde antimikrobiální rezistence přináší největší rizika, především v low and middle income countries (LMICs) v Asii a Africe – do projektů mohou být zapojeni i partneři z těchto zemí (seznam zemí uveden v textu výzvy).

Do projektu může být zapojeno 3 až 6 partnerů z minimálně 3 různých zemí (ze zemí zapojených do výzvy nebo z financovaných LMICs nebo z Číny), pokud je zapojen partner z některé z under-represented countries (např. ČR), může být do projektu zapojeno až 7 partnerů. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele. Z České republiky se do projektů mohou zapojovat jen organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Doporučuje se, aby se zájemci o zapojení do projektu v dostatečném předstihu obrátili na svůj národní kontakt a ověřili si, zda jsou způsobilými uchazeči.
Pokud se budete na národní kontakt obracet přímo, prosím, informujte současně Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová)) například zasláním příslušného e-mailu v kopii na ludmila.souckova@natur.cuni.cz.

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím online systémuSoučasně musí čeští účastníci k datu uzávěrky odevzdat MŠMT čestné prohlášení o způsobilosti k řešení projektu a rozpis způsobilých nákladů projektu a to elektronicky i v tištěné podobě.

Čestné prohlášení, podpis rozpisu způsobilých nákladů a odeslání těchto dokumentů na MŠMT zajistí Oddělení projektového řízení, nicméně je nutné oddělení kontaktovat (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz) co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, aby bylo možné všechny administrativní náležitosti zajistit včas.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 6. 12. 2018.
Úprava 7. 12. 2018 (doplněna podmínka pro způsobilost českých uchazečů.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 06.12.2018 16:25

Akce dokumentů