E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJPIAMR: Antimikrobiální rezistence – výzva pro mezinárodní projekty

Iniciativa společného programování Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) vyhlásila svou šestou výzvu k předkládání návrhů mezinárodních výzkumných projektů. Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 7. 3. 2018.

Pokud se plánujete zapojit do projektového návrhu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit potřebné přílohy žádosti.

Výzva podpoří mezinárodní projekty zaměřené na identifikaci a validaci nových cílů (targets), vývoj nových terapií a nástrojů pro nové způsoby léčby (včetně nových antibiotik), které umožní kontrolovat choroby způsobené resistentními bakteriemi uvedenými v seznamu Světové zdravotnické organizace (WHO).

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 zemí zapojených do výzvy. Do jednoho projektu může být zapojeno maximálně 6 partnerů, nebo maximálně 7 partnerů, pokud je zapojen alespoň jeden partner z následujících zemí: Česká Republika, Egypt, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko. Do jednoho projektu mohou být zapojeni maximálně 1 nebo 2 partneři z jedné země (maximálně 2 partneři z České republiky).

Maximální míra financování pro české účastníky projektů je 100% uznatelných nákladů (pro „organizace pro výzkum a šíření znalostí“ a nekomerční aktivity).

Projektové návrhy jsou podávány elektronicky koordinátorem projektu (submission website). Současně musí čeští účastníci projektů do 7. 3. 2018 odevzdat MŠMT čestné prohlášení o způsobilosti k řešení projektu a rozpis způsobilých nákladů projektu a to elektronicky i v tištěné podobě.

Kontaktní osoba pro tuto výzvu na Přírodovědecké fakultě: Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 16. 1. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 16.01.2018 10:00

Akce dokumentů