E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí 2020 a 2021

V rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko byly vyhlášeny doporučené nejzazší termíny pro podání projektové žádosti: 13. 11. 2020, 9. 4. 2021, 25. 6. 2021.

Pokud plánujete účast na projektu podávaném do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, minimálně 3 týdny před uzávěrkou Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková nebo Tomáš Palatý), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program podporuje realizaci přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí – projekt musí mít pozitivní dopad na programové území. Dále musí být projekt zaměřen na investiční prioritu programu, ve které jsou ještě k dispozici finanční prostředky; v tuto chvíli lze předkládat projekty zaměřené například na podporu environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí. Doporučuje se projektový záměr předem konzultovat s příslušným kontaktním místem.

Aktuální možnosti dotace – dostupné prostředky v jednotlivých investičních prioritách.
Prioritní osy a programové území.
Kontaktní místa.
Doporučené nejzazší termíny pro podání projektové žádosti.

Na projektu se musí podílet alespoň 2 instituce, jedna z Česka a jedna ze Saska. Koordinátor projektu (lead partner) musí mít sídlo v programovém území. Míra financování je 85%. Realizace projektů je možná nejpozději do 31. 12. 2022.

Kontaktní osoby pro programy Interreg na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 12. 10. 2020.
Aktualizováno 19. 11. 2020 (aktualizace termínů).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

 

Publikováno: Pondělí 12.10.2020 14:15

Akce dokumentů

Kategorie: