E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2019 a 2020

V rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko byly vyhlášeny doporučené nejzazší termíny pro podání projektové žádosti: 13. 12. 2019, 14. 4. 2020, 26. 6. 2020.

Pokud plánujete účast na projektu podávaném do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, minimálně 3 týdny před uzávěrkou Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková nebo Tomáš Palatý), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program podporuje realizaci přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí – projekt musí mít pozitivní dopad na dotační území. Dále musí být projekt zaměřen na investiční prioritu programu, ve které jsou ještě k dispozici finanční prostředky. Doporučuje se projektový záměr předem konzultovat s příslušným kontaktním místem.

Aktuální možnosti dotace – dostupné prostředky v jednotlivých investičních prioritách.
Kontaktní místa.
Doporučené nejzazší termíny pro podání projektové žádosti.

Stále lze předkládat projekty zaměřené například na následující témata:

  • Plánování, přeshraniční management a realizace společných opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředípéče o krajinu, ochrany půdy a lesů  včetně biotopůbiodiverzity a sítě NATURA 2000.
  • Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí.

Na projektu se musí podílet alespoň 2 instituce, jedna z České republiky a jedna ze SaskaKoordinátor projektu (lead partner) musí mít sídlo v dotačním území. Míra financování je 85%.

Kontaktní osoby pro programy Interreg na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 13. 9. 2019.
Aktualizováno 8. 1. 2020 (smazán termín v prosinci 2019).
Aktualizováno 21. 4. 2020 (smazán termín v dubnu 2020).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 13.09.2019 13:45

Akce dokumentů