E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Danube: výzva Seed Money Facility

V rámci mezinárodního programu Interreg Danube byla vyhlášena výzva Seed Money Facility. Tato výzva podpoří přípravu projektů do národních nebo mezinárodních grantových programů. Uzávěrka je 7. 12. 2017.

Pokud plánujete podání projektového návrhu do této výzvy nebo účast na projektu koordinovaném jinou institucí, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 16. 11. 2017, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Tyto projekty musí být v souladu s prioritními oblastmi strategie pro Podunají EUSDR (seznam podporovaných témat). Jednou z povinných příloh přihlášky je Declaration of alignment, které musí podepsat Priority Area Coordinator (PAC). Žadatelům se důrazně doporučuje zaslat rozpracovaný projekt relevantnímu PAC nejpozději 8. 11. 2017. (Seznam PAC je uveden v Annex I programového manuálu)

Mezi podporovaná témata patří například:

  • sustainable transport services in rural areas
  • applications and other innovative tools for tourists promoting the natural and cultural heritage
  • water quality
  • flood management
  • ecological connectivity
  • air quality
  • monitoring and measures against invasive alien species

Náplní podpořených projektů má být analýza potřeb a výzev řešených hlavním projektem, příprava pracovního plánu, založení partnerství a analýza možných nástrojů financování budoucího projektu. Do projektu musí být zapojeni minimálně 2 a maximálně 5 partnerů nejméně ze zapojených zemí. Maximální doba trvání projektu je 12 měsíců. Maximální rozpočet projektu je 50 000 EUR, maximální míra financování 85% uznatelných nákladů.

Kontaktní osoby pro programy Interreg na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 3. 10. 2017.
Úprava 17. 10. 2017 (doplněna prezentace z 12. 10. 2017).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 03.10.2017 15:40

Akce dokumentů