E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg DANUBE – Seed Money Facility: plánovaná výzva

V rámci mezinárodního programu Interreg Danube  je plánována výzva Seed Money Facility, v rámci které bude podporována příprava projektů do národních nebo mezinárodních grantových programů. Tyto projekty musí být v souladu s prioritními oblastmi strategie pro Podunají EUSDR - seznam podporovaných témat, patří mezi ně například:

 • sustainable transport services in rural areas
 • applications and other innovative tools for tourists promoting the natural and cultural heritage
 • water quality
 • flood management
 • ecological connectivity
 • air quality
 • monitoring and measures against invasive alien species

Parametry výzvy:

 • Výzva bude otevřena v září 2017.
 • Maximální rozpočet projektu: 50 000 EUR, míra financování 85%.
 • Partnerství: minimálně 2 a maximálně 5 partnerů nejméně ze 2 zapojených zemí.
 • Maximální doba trvání projektu - 12 měsíců.
 • Náplní podpořených projektů má být analýza potřeb a výzev řešených hlavním projektem, příprava pracovního plánu, založení partnerství a analýza možných nástrojů financování budoucího projektu.

Jednotný sekretariát programu Interreg Danube pořádá 27. 9. 2017 ve Vídni seminář věnovaný této výzvě.

Pozvánka na akci a registrace + informace o výzvě.
Informace převzata z portálu DotaceEU.cz – zdroj.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 4. 8. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 04.08.2017 09:20

Akce dokumentů