E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Danube: plánovaná výzva, infoden (27/11/2018) a workshop (14/12/2018)

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


V rámci mezinárodního programu Interreg Danube se připravuje 3. výzva k předkládání projektů. Vyhlášení výzvy je plánováno na začátek prosince 2018.

K výzvě proběhne:

  • Národní informační den, 27. 11. 2018 v Praze (zdroj).
  • Série mezinárodních workshopů zaměřených na přípravu projektů. Workshop pro oblasti Water management - flood prevention and environmental risk; Natural and cultural heritage; Energy proběhne 14. 12. 2018 v Praze (zdroj).

Pokud se plánujete zapojit do projektového návrhu, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, minimálně 3 týdny před uzávěrkou Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program podporuje tvorbu strategií, akčních plánů a pilotních aktivit s nadnárodní relevancí pro podunajský region a zaměřených na konkrétní tematické cíle. Projekty podávají mezinárodní konsorcia minimálně 3 partnerů ze 3 zemí programové oblasti (reálně ale bývají konsorcia nejčastěji složena z 15-25 členů). Míra financování je do 85% způsobilých nákladů.

Pro Přírodovědeckou fakultu se zdají relevantní především Specific objectives (SO) z Priority axis 2: Environment and culture responsible Danube region:

  • SO 2.1: Strengthen transnational water management and flood risk prevention 
    Pro tuto výzvu částečně omezena – viz Tematické priority podporované v této výzvě.
  • SO 2.2: Foster sustainable use of natural and cultural heritage and resources
  • SO 2.3: Foster the restoration and management of ecological corridors
  • SO 2.4: Improve preparedness for environmental risk management

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 26. 10. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 26.10.2018 16:35

Akce dokumentů