E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Česko-Bavorsko: termín pro podávání žádostí

V rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko je nejbližší uzávěrka pro podání projektových žádostí 27. 2. 2019.

Pokud plánujete účast na projektu podávaném do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program je určen pro regionální projekty, které musí mít pozitivní dopad na dotační území po obou stranách hranice. Do projektu musí být zapojen minimálně jeden partner z ČR a jeden partner z Bavorska. Výše dotace z programu je maximálně 85% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Projekty musí být přiřazeny ke konkrétní Prioritní ose programu (PO) a konkrétnímu Specifickému cíli této prioritní osy. Vzhledem k nutnosti dopadu projektu na programové území se pro Přírodovědeckou fakultu jeví jako relevantní například PO 2: Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů.
Pozor: Prostředky alokované pro některé Prioritní osy nebo Specifické cíle již mohou být vyčerpány – proto je třeba možnost podání projektového návrhu do konkrétního Specifického cíle v předstihu ověřit (Kontaktní osoby programu).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 11. 12. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 11.12.2018 15:25

Akce dokumentů