E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Česko-Bavorsko: termín pro podávání žádostí

V rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko je nejbližší uzávěrka pro podání projektových žádostí 23. 8. 2017. Projekty by měly být stále přijímány ve všech prioritních osách programu.

Program je určen pro regionální projekty, které musí mít pozitivní dopad na dotační území po obou stranách hranice. Do projektu musí být zapojen minimálně jeden partner z ČR a jeden partner z Bavorska. Výše dotace z programu je maximálně 85% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Projekty musí být přiřazeny ke konkrétní Prioritní ose programu (PO) a konkrétnímu Specifickému cíli této prioritní osy. Vzhledem k nutnosti dopadu projektu na programové území se pro Přírodovědeckou fakultu jeví jako relevantní například PO 2: Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů, Specifický cíl 6d „Zvýšení a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb“ (přehled prioritních os programu - odkazy na jednotlivé prioritní osy v menu po levé straně).

Pro tento program nejsou vypracovány interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu. V případě zájmu o podání projektového návrhu nás prosím kontaktujte (na ludmila.mullerova@natur.cuni.cz nebo tomas.palaty@natur.cuni.cz) co nejdříve, minimálně 4 týdny před uzávěrkou, aby bylo možné včas nastudovat zadávací dokumentaci.

Další informace:

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 22. 6. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 22.06.2017 10:00

Akce dokumentů