E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Central Europe: plánovaná výzva

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


V rámci mezinárodního programu Interreg Central Europe se připravuje 4. výzva k předkládání projektů. Půjde o „capitalisation call“, cílem tedy bude nalezení dalšího využití výsledků úspěšných projektů z předešlých výzev. Nicméně je možné, že do návrhů předkládaných do této výzvy úspěšnými řešiteli se budou moci připojit i noví partneři. Vyhlášení výzvy je plánováno na jaro 2019, uzávěrka na konec června 2019.
Aktualizace 18. 2. 2019: Otevření výzvy je plánováno na 4. 3. 2019, uzávěrka na 5. 7. 2019 (zdroj).

Pokud plánujete účast na projektu podávaném do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, minimálně 3 týdny před uzávěrkou Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program Interreg Central Europe podporuje nadnárodní spolupráci mezi státy střední Evropy, konkrétně spolupráci mezi veřejnými orgányvzdělávacími a výzkumnými institucemi a soukromým sektorem (zejména malými a středními podniky) s cílem výměny a přenosu znalostí a zkušeností v oblasti inovací, udržitelnosti regionu a dopravní dostupnosti.

Mezi témata podporovaná programem patří například: energy efficiency and renewable energy usage in waste and waste water infrastructure, protection and sustainable use of natural heritage and resources, environmental management of functional urban areas, cooperating on transport to better connect central Europe. Konkrétní tematické zaměření výzvy ale bude pravděpodobně stanoveno až začátkem roku 2019.

Projekty v tomto programu zpravidla musí předkládat konsorcium minimálně 3 financujících partnerů ze 3 zemí programu (obvykle je do projektu zapojeno 10-14 partnerů). Maximální míra financování pro české účastníky je 85% uznatelných nákladů.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 1. 11. 2018.
Úprava 28. 11. 2018 (odebrána informace o národním workshopu 27. 11. 2018).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 01.11.2018 11:25

Akce dokumentů