E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Central Europe: vyhlášená výzva

V rámci mezinárodního programu Interreg Central Europe vyhlásila svou 4. výzvu k předkládání projektů. Jedná se o „capitalisation call“, cílem projektů musí být rozvinutí výsledků úspěšných projektů již financovaných tímto programem, nicméně do projektů se mohou zapojit i noví partneři. Je podporováno 7 konkrétních témat, jedna instituce může být zapojena pouze do jednoho projektu předkládaného do daného tématu. Uzávěrka je 5. 7. 2019.

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá 19. 3. 2019 v Praze konzultační den k této výzvě.
Informace o akci a registrace.

Pokud plánujete účast na projektu podávaném do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, minimálně 4 týdny před uzávěrkou Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné zajistit, že Univerzita bude zapojena jen do jednoho projektu na dané téma, a aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program Interreg Central Europe podporuje nadnárodní spolupráci mezi státy střední Evropy, konkrétně spolupráci mezi veřejnými orgányvzdělávacími a výzkumnými institucemi a soukromým sektorem (zejména malými a středními podniky) s cílem výměny a přenosu znalostí a zkušeností v oblasti inovací, udržitelnosti regionu a dopravní dostupnosti.

Projekty předkládané do této výzvy musí být zaměřeny na jedno ze 7 témat, mezi kterými jsou například: Climate change adaptation and risk prevention, Low carbon mobility and urban air quality, Cultural heritage (sites & buildings) at risk, Accessibility for peripheral and border regions to TEN-T CNC networks/nodes. Jedna instituce může být zapojena pouze do jednoho projektu předkládaného do daného tématu.

Projekt musí stavět na výsledcích z minimálně 2 projektů financovaných z programu Interreg Central Europe a minimálně 1 tematicky relevantního projektu financovaného z programu přímo řízeného Evropskou komisí (Horizon 2020/7th Framework Programme, LIFE, Connecting Europe Facility, Creative Europe…). Každý projektový návrh musí povinně absolvovat konzultaci s Joint Secretariat programu Interreg Central Europe.

Maximální míra financování pro české účastníky je 85% uznatelných nákladů.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 4. 3. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 04.03.2019 17:10

Akce dokumentů