E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Central Europe: 3. výzva vyhlášena

Program Interreg Central Europe vyhlásil svou 3. výzvu k předkládání projektových návrhů. Uzávěrka je 25. 1. 2018.

Pokud plánujete podání projektového návrhu do této výzvy nebo účast na projektu koordinovaném jinou institucí, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději před koncem roku 2017, Oddělení projektového řízení (Tomáš Palatý nebo Ludmila Součková (Müllerová) ), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

12. 10. 2017 proběhl v Praze Národní informační den k této výzvěPrezentace z akce.

Program Interreg Central Europe podporuje nadnárodní spolupráci mezi státy střední Evropy, konkrétně spolupráci mezi veřejnými orgányvzdělávacími a výzkumnými institucemi a soukromým sektorem (zejména malými a středními podniky) s cílem výměny a přenosu znalostí a zkušeností v oblasti inovací, udržitelnosti regionu a dopravní dostupnosti.

Mezi témata, která budou výzvou podpořena, patří například: energy efficiency and renewable energy usage in waste and waste water infrastructure, protection and sustainable use of natural heritage and resources, environmental management of functional urban areas, cooperating on transport to better connect central Europe – podrobnosti o tematickém zaměření výzvy.

Projekt může předložit konsorcium minimálně 3 financujících partnerů ze 3 zemí programu (obvykle je do projektu zapojeno 10-14 partnerů). Doporučená velikost projektu je 1 – 5 milionů EUR. Maximální míra financování pro české účastníky je 85% uznatelných nákladů. Doporučená délka projektu je 24 - 36 měsíců (projekty musí být ukončeny nejpozději 31. 12. 2021).

Další informace:

Kontaktní osoby pro programy Interreg na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 22. 9. 2017.
Úprava 16. 10. 2017 (prezentace z národního informačního dne).
Úprava 7. 11. 2017 (doplněn odkaz na webináře).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 22.09.2017 14:35

Akce dokumentů