E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Rakousko-Česko: termín pro podávání žádostí

V rámci programu Interreg Rakousko – Česká republika lze podávat projektové žádosti do 12. 1. 2018 do 14:00 (k projednání na zasedání monitorovacího výboru, které proběhne v květnu 2018). Před podáním žádosti se doporučuje využít možnost konzultací se zástupci příslušného Regionálního subjektu.

Pokud plánujete účast na projektu podávaném do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, minimálně 3 týdny před uzávěrkou Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program je určen pro regionální projekty s přeshraničním dopadem, jeho cílem je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území. Projekt musí mít dopad pro programové území. Partneři zapojení do projektu musí být z ČR a z Rakouska (projektu se musí zúčastnit minimálně 1 český a 1 rakouský projektový partner), ale nemusí mít své sídlo v programovém území.

Projekty musí být zaměřeny na konkrétní prioritní osu (PO) a Investiční prioritu programu. Vzhledem k nutnosti dopadu projektu na programové území se pro Přírodovědeckou fakultu jeví jako relevantní především PO 2: Životní prostředí a zdroje – podporovanými aktivitami jsou zde například:

  • Systémová opatření podporující či vytvářející společný rámec (např. studie, strategie, plány, systematické propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a využívání kulturního a přírodního dědictví (Investiční priorita 6c)
  • Výzkum, studie, strategie, plány a další mechanismy zaměřené na podporu inovativních technologií a přístupů v oblasti ochrany životního prostředí (Investiční priorita 6f)

Poznámka: Prostředky pro Investiční priority 1a a 6d jsou již téměř vyčerpány a doporučuje se předkládat návrhy projektů především v rámci zbývajících investičních priorit.

Výše dotace z programu je maximálně 85% z celkových způsobilých výdajů projektu (v České republice mohou veřejné vysoké školy a výzkumné organizace získat dalších 5% z národního financování).

Kontaktní osoby pro programy Interreg na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 26. 10. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 26.10.2017 10:35

Akce dokumentů