E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Rakousko-Česko: termín pro podávání žádostí – připomenutí

V rámci programu Interreg Rakousko – Česká republika lze podávat projektové žádosti do
11. 10. 2019 (k projednání na 9. zasedání monitorovacího výboru, které proběhne v únoru 2020). Před podáním žádosti se důrazně doporučuje kontaktovat příslušný Regionální subjekt.

Pokud se plánujete zapojit do projektového návrhu, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu,minimálně 3 týdny před uzávěrkou Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny formální náležitosti přihlášky.

Program je určen pro regionální projekty s přeshraničním dopadem, jeho cílem je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území. Projekt musí mít dopad pro programové území. Partneři zapojení do projektu musí být z ČR a z Rakouska (ale nemusí mít své sídlo v programovém území) – projektu se musí zúčastnit minimálně 1 český a 1 rakouský projektový partner.

Projekty musí být zaměřeny na konkrétní prioritní osu (PO) a Investiční prioritu programu. Vzhledem k nutnosti dopadu projektu na programové území se pro Přírodovědeckou fakultu jeví jako relevantní především PO 2: Životní prostředí a zdroje – podporovanými aktivitami jsou zde například:

  • Systémová opatření podporující či vytvářející společný rámec (např. studie, strategie, plány, systematické propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a využívání kulturního a přírodního dědictví (Investiční priorita 6c).
  • Výzkum, studie, strategie, plány a další mechanismy zaměřené na podporu inovativních technologií a přístupů v oblasti ochrany životního prostředí (Investiční priorita 6f).

Výše dotace z programu je maximálně 85% z celkových způsobilých výdajů projektu (v České republice mohou veřejné vysoké školy a výzkumné organizace získat dalších 5% z národního financování).

Kontaktní osoby pro programy Interreg na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 18. 7. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Čtvrtek 18.07.2019 10:15

Akce dokumentů