E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInter-Vector: podpora českého zastoupení v mezinárodních výzkumných organizacích

V rámci programu Inter-Excellence byla vyhlášena veřejná soutěž podprogramu Inter-Vector. Uzávěrka je stanovena na 6. 9. 2019.

Pokud plánujete podání návrhu do této soutěže, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit potřebné přílohy žádosti.

Cílem tohoto podprogramu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru.
(Tento podprogram navazuje na bývalý program INGO II, podprogram INGO-Poplatek II.)

Projekt musí mimo jiné splňovat následující prahová kritéria:

  • Předmětem návrhu projektu musí být činnost definovatelná jako „podpůrná činnost výzkumu, vývoje a inovací“ (podle zákona č. 130/2002 Sb.).
  • Musí být přiložen doklad o členství v řídícím orgánu dané špičkové mezinárodní výzkumné instituce, ze kterého je evidentní časový rámec funkčního období. Členství musí začínat nejpozději dnem uzávěrky této veřejné soutěže. Podpora se bude vztahovat pouze na dobu funkčního období tohoto členství, nejdéle však do 31. 12. 2022.

Míra financování je 100%. Čerpání podpory je možné nejdříve 1. 1. 2020 a ukončeno musí být nejpozději k 31. 12. 2022.

Kontaktní osoba pro tuto veřejnou soutěž na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 25. 7. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Čtvrtek 25.07.2019 12:55

Akce dokumentů