E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInter-COST: podpora zapojení do Akcí COST

V rámci programu Inter-Excellence, podprogramu Inter-COST (nástupce dřívějšího programu COST CZ) byla vyhlášena Veřejná soutěž LTC20 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Uzávěrka je 16. 12. 2019.

K této soutěži budou vyhlášeny závazné interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu, sledujte prosím informace pro zaměstnance nebo grantové aktuality.

Pokud plánujete podání přihlášky, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit administrativní náležitosti žádosti.

Projekt musí být v den vyhlášení soutěže (1. 11. 2019) součástí některé ze schválených mezinárodních akcí COST a mít ukončenu vnitrostátní proceduru vstupu do akce nejpozději 25. 10. 2019. Toto doloží vyjádřením řídícího výboru akce COST (pokud je již řídící výbor ustaven) nebo vyjádřením navrhovatele nové akce (pokud je akce nově schválená a ještě nemá řídící výbor).

Nejdřívější možný termín zahájení řešení projektu (čerpání podpory) je 15. 5. 2020. Podporovány budou projekty s minimální dobou řešení 20 měsíců a s maximální dobou trvání do 31. 12. 2023, přičemž doba trvání projektu nesmí přesáhnout dobu trvání příslušné mezinárodní akce COST. Míra financování pro výzkumné organizace je 100%.

Cílem podprogramu Inter-COST je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST: Inter-COST umožňuje částečně financovat náklady na výzkum spojený s účastí v mezinárodních akcích COST, protože mezinárodní program COST financuje pouze „networkingové“ aktivity.

Kontaktní osoba pro tuto soutěž na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 7. 11. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Čtvrtek 07.11.2019 15:00

Akce dokumentů