E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInter-COST: Podpora zapojení do Akcích COST

V rámci programu Inter-Excellence, podprogramu Inter-COST (nástupce dřívějšího programu COST CZ) byla vyhlášena Veřejná soutěž LTC18 pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Uzávěrka je 18. 12. 2017.

Pokud plánujete podat projekt do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Romanu Hogenovou z Oddělení projektového řízení (romana.hogenova@natur.cuni.cz).

K této soutěži budou vyhlášeny závazné interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu, sledujte prosím informace pro zaměstnance a grantové aktuality.

Vyhlášení soutěže a zadávací dokumentace.

Předkládat projektové návrhy mohou pouze týmy, které k datu 20. 10. 2017 byly součástí již schválené Akce COST a odeslaly dokumenty pro českou vnitrostátní procedurou přistoupení k Akci COST.

Nejdřívější možný termín zahájení řešení projektu (čerpání podpory) je 16. 5. 2018. Podporovány budou projekty s minimální dobou řešení 20 měsíců a s maximální dobou trvání do 31. 12. 2021, přičemž doba trvání projektu nepřesáhne dobu trvání příslušné akce.

Cílem podprogramu Inter-COST je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST – program umožňuje částečně financovat náklady na výzkum spojený s účastí v mezinárodních „networkovacích“ projektech Akce COST.

Kontaktní osoba pro tento program na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 3. 11. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 03.11.2017 09:15

Akce dokumentů