E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInter-Action: projekty česko-americké spolupráce ve výzkumu

Novější verze aktuality.

V rámci programu Inter-Excellence, podprogramu Inter-Action (nástupce dřívějšího programu KONTAKT) byla vyhlášena veřejná soutěž LTAUSA18 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci. Uzávěrka je 30. 4. 2018.

Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu je 25. 4. 2018.

POZOR:
 K této veřejné soutěži budou pro Přírodovědeckou fakultu vyhlášeny závazné interní pokyny – sledujte prosím grantové aktuality nebo fakultní aktuality pro zaměstnance.

Pokud plánujete podání přihlášky do této výzvy, informujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz).

Vyhlášení soutěže a zadávací dokumentace.
Často kladené dotazy.

Budou přijímány návrhy společných česko-amerických projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2 až 4 roky (začátek řešení projektů nejdříve 1. 1. 2019, ukončení nejpozději 31. 12. 2022). Míra financování je pro výzkumné organizace 100% uznatelných nákladů.

Nutnou součástí přihlášky je Letter of Intent od americké strany. Dopis musí být podepsán hlavním řešitelem na americké straně a současně i zástupcem americké instituce (rektorem, děkanem, vedoucím katedry, ředitelem ústavu). V případě více spolupracujících institucí na české straně musí být dopis z amerického pracoviště adresován všem českým účastníkům. V případě více institucí na americké straně je nutné předložit Letter of Intent od všech amerických pracovišť.

Kontaktní osoba pro tuto soutěž na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 12. 3. 2018.
Doplněno 15. 3. 2018 (často kladené dotazy).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pondělí 12.03.2018 13:15

Akce dokumentů