E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInter-Action: projekty česko-indické spolupráce ve výzkumu

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


V rámci programu Inter-Excellence, podprogramu Inter-Action (nástupce dřívějšího programu KONTAKT) byla vyhlášena veřejná soutěž 19LTAIN pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indickou spolupráci. Uzávěrka je 31. 7. 2019.

Pokud plánujete podání přihlášky, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit administrativní náležitosti žádosti.

Budou přijímány návrhy společných česko-indických projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do následujících vědních oblastí:

  • informační a komunikační technologie;
  • přírodní vědy a biotechnologie;
  • nové materiály a nanotechnologie;
  • lékařské vědy (vč. farmaceutických věd) a bezpečnost potravin;
  • klimatické změny, životní prostředí a energetika.

Doba řešení projektů jsou až 3 roky (začátek řešení projektů nejdříve 1. 1. 2020, ukončení nejpozději 31. 12. 2022). Míra financování je pro výzkumné organizace 100% uznatelných nákladů.

Přihláška musí být podána souběžně českým výzkumným týmem v Česku (poskytovatel MŠMT) a indickým týmem v Indii (poskytovatel Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology). Povinnou přílohou přihlášky je Application form v anglickém jazyce popisující obsah společného projektu, která musí být podepsána statutárním zástupcem na české i na indické straně.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 25. 3. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 25.03.2019 10:50

Akce dokumentů