E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInter-Action: projekty česko-čínské spolupráce v aplikovaném výzkumu

V rámci programu Inter-Excellence, podprogramu Inter-Action (nástupce dřívějšího programu KONTAKT) byla vyhlášena veřejná soutěž VES19CHINA pro podávání česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce. Uzávěrka je 27. 12. 2018.

Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu je 21. 12. 2018.

Pokud plánujete podání přihlášky, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas připravit všechny potřebné přílohy.

Vyhlášení soutěže a zadávací dokumentace.

Podpořeny budou projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Uchazečem na české straně musí být výzkumná instituce a jako další účastník musí být zapojen malý nebo střední podnik, zabývající se výzkumem a se sídlem v ČR. Dále musí být do projektu zapojen čínský partner, který paralelně předkládá žádost Ministerstvu vědy a technologie Čínské lidové republiky (povinnou přílohou české části návrhu je mimo jiné návrh smlouvy nebo kopie podepsané smlouvy mezi českým a čínským partnerem o využití výsledků dosažených při řešení projektu).

Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3 roky (začátek řešení projektů nejdříve 2. 5. 2019, ukončení nejpozději 31. 12. 2021). Míra financování je pro výzkumné organizace 100% uznatelných nákladů (pro podniky 50% pro průmyslový výzkum a 25% pro experimentální vývoj). Maximální výše podpory na jeden projekt je 7 milionů Kč na rok.

Projekty musí důvodně předpokládat dosažení alespoň jednoho výsledku z následujících druhů výsledků:

  • F - užitný nebo průmyslový vzor,
  • G - prototyp, funkční vzorek,
  • P - patent,
  • R - software,
  • Z - poloprovoz, ověřená technologie

Kontaktní osoba pro tuto soutěž na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 20. 9. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 20.09.2018 09:25

Akce dokumentů