E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInovační vouchery Středočeského kraje

Středočeské inovační centrum otevřelo příjem žádostí o Středočeské inovační vouchery. Uzávěrka je 31. 12. 2017.
Doplnění 13. 12. 2017:
Podle aktuálních informací na stránce výzvy se zdá, že uzávěrka byla posunuta na 31. 1. 2018.

Pokud plánujete účast na přihlášce podané do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová).

Informace o výzvě a zadávací dokumentace.
(Zdroj.)

Inovační vouchery podporují spolupráci podniků ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi z ČR (poskytovateli služeb VaVaI), a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci, která je založena na transferu znalostí. (V praxi to může být výzkumný tým, kdo osloví podnikatele a iniciuje podání žádosti.)

Službou poskytnutou v rámci inovačního voucheru podniku mohou být například měření, rozbory, analýzy, výpočty, vývoj materiálu, studie proveditelnosti a podobně – poskytnutá služba musí obsahovat „prvek novosti“.

Povinnou přílohou přihlášky je „Nabídka poskytnutí služeb od poskytovatele služeb VaVaI“ podepsaná statutárním zástupce výzkumné organizace. Minimální dotace na jeden projekt je 50 000 Kč, maximální dotace na jeden projekt 150 000 Kč, dotace bude tvořit maximálně 75% nákladů projektu.

Kontaktní osoba pro inovační vouchery na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 4. 10. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 04.10.2017 08:35

Akce dokumentů