E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInnovative Medicines Initiative: 15. a 16. výzva

Iniciativa pro inovativní medicínu – Innovative Medicines Initiative (IMI) vyhlásila svou 15. a 16. výzvu k předkládání návrhů projektů. Uzávěrka je pro všechna témata obou výzev 24. 10. 2018 (v případě 15. výzvy jde o uzávěrku prvního kola dvoukolového hodnocení).

IMI je jednou z Joint Technological Initiatives (JTIs) přidružených k programu Horizont 2020.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý).

V přihlášce podávané prostřednictvím Participant Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

Projekty IMI musí být řešeny mezinárodními konsorcii s podstatnou účastí uživatelů potenciálních výsledků projektů. V praxi se konsorcia IMI projektů většinou skládají z 12 – 25 subjektů, v některých případech ale až z 50 subjektů v závislosti na povaze tématu.
Výzkumným týmům, které nemají rozsáhlou zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se prostřednictvím mezinárodních kontaktů připojili jako partneři k projektovému návrhu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Témata 15. výzvy

Témata 16. výzvy

(Under the IMI2 Antimicrobial Resistance (AMR) Accelerator programme Pillar C, Questions and answers on the AMR Accelerator programme).

Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 23. 7. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pondělí 23.07.2018 15:45

Akce dokumentů