E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInnovative Medicines Initiative: 13. výzva

Iniciativa pro inovativní medicínu – Innovative Medicines Initiative (IMI) vyhlásila svou 13. výzvu k předkládání návrhů projektů. Hodnocení projektových návrhů bude dvoukolové, uzávěrka prvního kola je 28. 2. 2018.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý).

V přihlášce podávané prostřednictvím Participant Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

  • 13. výzva na stránkách IMI
    odkazy na podrobný popis každého tématu (cíle, očekávané výsledky), harmonogram.
  • Text výzvy
    – podrobný popis všech témat, podmínky výzvy, informace o rozpočtu, hodnotící kritéria.
  • IMI Future topics – informace o tématech předběžně plánovaných pro další výzvy.

IMI aktuálně pořádá sérii webinářů k této výzvě 
► 27. 11. 2017 – 15. 12 2017: celkem 12 webinářů k jednotlivým tématům výzvy.
► 7. 12. 2017: webinář zaměřený na pravidla účasti a přípravu projektového návrhu.
Přehled webinářů, odkazy pro registraci; videa a prezentace z webinářů, které již proběhly.

Projekty IMI musí být řešeny mezinárodními konsorcii. V praxi se konsorcia IMI projektů většinou skládají z 12 – 25 subjektů, v některých případech ale až z 50 subjektů v závislosti na povaze tématu. Výzkumným týmům, které nemají rozsáhlou zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se prostřednictvím mezinárodních kontaktů připojili jako partneři k projektovému návrhu připravovanému zkušeným koordinátorem.
Databáze projektů IMI.

IMI je jednou z Joint Technological Initiatives (JTIs) přidružených k programu Horizont 2020.

Témata 13. výzvy

Kontaktní osoby na Přírodovědecké fakultě pro Horizont 2020:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 1. 12. 2017.
Doplněno 26. 1. 2018 (odkaz na IMI Future topics).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 01.12.2017 08:15

Akce dokumentů