E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInnovative Medicines Initiative: vyhlášeny nové výzvy

Iniciativa pro inovativní medicínu - Innovative Medicines Initiative (IMI) vyhlásila 11. a 12. výzvu k předkládání návrhů projektů. Uzávěrka je 24. 10. 2017 (hodnocení je v případě 11. výzvy jednokolové, v případě 12. výzvy dvoukolové).

11. výzva na Participant Portal - 12. výzva na Participant Portal - odkazy na podrobný popis každého tématu (cíle, očekávané výsledky, podmínky způsobilosti, uzávěrka atd.) 
Webináře k těmto výzvám
- přehled webinářů, odkazy pro registraci, videa a prezentace z webinářů, které již proběhly.

Téma 11. výzvy: Exploitation of IMI project results

Témata 12. výzvy:

U všech témat se jedná o grantové schéma (type of action) Research and Innovation action (RIA) - projekty jsou řešeny mezinárodními konsorcii - minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo asociovaných k programu Horizont 2020, v praxi se konsorcia IMI projektů většinou skládají z 12 – 25 subjektů, v některých případech ale až z 50 subjektů v závislosti na povaze tématu.

Případné zapojení týmů z Přírodovědecké fakulty do těchto projektů se jeví jako smysluplné pouze v roli spoluřešitelů – prostřednictvím svých profesních kontaktů se připojit k projektu připravovanému zkušeným koordinátorem.

IMI je jednou z Joint Technological Initiatives (JTIs) přidružených k programu Horizont 2020.

Prosíme zaměstnance Přírodovědecké fakulty, aby u všech návrhů podávaných do výzev programu Horizont 2020 (návrhy podávané prostřednictvím Participant Portal, ve kterých Univerzita Karlova figuruje jako koordinátor nebo beneficiary) přiřazovali k návrhu jako Contact Person Tomáše Palatého (tomas.palaty@natur.cuni.cz).

Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Ludmila Müllerová a Tomáš Palatý.

Další informace:

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 19. 7. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 19.07.2017 12:25

Akce dokumentů