E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGranty a stipendia Husovy nadace 2019 – humanitní a společenskovědní obory

V rámci Vzdělávací nadace Jana Husa jsou otevřeny programy určené studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.

Stipendium Husovy nadace

Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech. Program má za cíl umožnit svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků. Stipendium činí 80 tisíc Kč. Uzávěrka je 8. 9. 2019.

Stipendium Husovy nadace – podrobné informace.
Stipendia udělená v minulých letech.

Grant Husovy nadace

Program je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky), působící v humanitních a společenskovědních oborech. Nadace v rámci tohoto programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat. Celková výše grantu je 100 tisíc Kč (z toho 50 tisíc bude vyplaceno po jeho udělení, 50 tisíc po kladném recenzním řízení). Uzávěrka žádostí je 8. 9. 2019.

Grant Husovy nadace – podrobné informace.
Granty udělené v minulých letech.

Témata pro rok 2019:

  • Rozvíjí veřejné školství vzdělávání, nebo mu spíše škodí?
  • Česko – slovenské dějiny v posledních sto letech 1918-2018
  • Co duchovně spojuje země, v nichž se peče štrúdl? [sic]

Kontaktní osoba pro Husovu nadaci na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 24. 5. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pátek 24.05.2019 10:15

Akce dokumentů