E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNárodohospodářský ústav Josefa Hlávky: Veřejná soutěž 2019

Rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky (NÚJH) vyhlásila veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací. Uzávěrka je 17. 5. 2019.

Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu: 1. 4. 2019.
Kontaktní osoba pro tuto soutěž na Přírodovědecké fakultě: Kateřina Mlynářová, katerina.mlynarova@natur.cuni.cz.

Návrhy podávané do této soutěže musí být schváleny Kolegiem děkana.

Podpořeny budou práce, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti. (Do soutěže nejsou přijímány projekty sborníků nebo učebních textů.)

Pro rok 2019 bylo vyhlášeno téma Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století. Dále byly určeny konkrétní priority, které jsou uvedené ve vyhlášení soutěže
– nejsou ale vyloučena ani další vhodná témata navržená žadateli, pokud odpovídají poslání ústavu.

Podpora je určena všem badatelům (s případnými spolupracovníky), kteří prokáží svou erudici a schopnost v dané oblasti vědecky pracovat. Příležitost může být poskytnuta i mladým uchazečům s relativně menším počtem publikovaných prací.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 26. 2. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 26.02.2019 08:20

Akce dokumentů