E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHuman Frontier Science Program: výzkumné granty

V rámci Human Frontier Science Program (HFSP) bude brzy možné předkládat návrhy projektů na Program Grants a Young Investigators' Grants pro rok 2020. Podávání přihlášky (Letter of Intent) je nutné zahájit nejpozději 18. 3. 2019 (získat evidenční číslo a heslo pro přístup do systému), uzávěrka je 28. 3. 2019.

Pokud se plánujete zapojit do projektového návrhu podávaného do této výzvy, informujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

Podporovány jsou projekty, na kterých spolupracují výzkumníci z různých zemí, přednostně z různých kontinentů, a současně z různých vědních oborů. Projekty mají být zaměřeny na základní výzkum posouvající hranice poznání (frontier research) v oblasti biologie. Projekty se mají inovativním způsobem zabývat novými výzkumnými otázkami, které by nebylo možné řešit bez spolupráce více laboratoří z různých oborů.

Projekt předkládá „tým“ 2-4 nezávislých vedoucích výzkumných skupin (Principal Applicant a Co-Applicants).

  • Program Grants jsou určeny „týmům“ nezávislých výzkumníků v libovolné fázi kariéry (každý z nich musí vést vlastní výzkumnou skupinu / laboratoř).
  • Young Investigators' Grants jsou určeny „týmům“ nezávislých výzkumníků, kteří všichni získali samostatnou pozici (vlastní výzkumnou skupinu / laboratoř) maximálně před 5 lety a současně získali první doktorský (PhD) titul maximálně před 10 lety (počítáno k datu uzávěrky pro Letter of Intent). (Doba strávená například na mateřské dovolené se nepočítá.)

Koordinátor projektu – Principal Applicant – musí sídlit v zemi programu (Česká republika je členem), ostatní členové týmu mohou sídlit v jakékoli zemi světa.

Délka projektu je 3 roky. Výše grantu je maximálně 450 000 USD na jeden rok pro celý „tým“ v závislosti na velikosti „týmu“. Z grantu nelze financovat plat Principal Applicant a Co-Applicants, ale lze financovat platy postdoků, doktorandů a techniků v jejich výzkumných skupinách (podrobně o uznatelných nákladech v Guidelines for applicants, 5. Budget).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 4. 1. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pátek 04.01.2019 08:50

Akce dokumentů