E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníH2020 výzvy: migrace, rozvoj měst, využití kulturního dědictví

V rámci programu Horizont 2020, části Societal Challenge 6: Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies (SC6 Societies), se blíží uzávěrky výzev Migration a Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution. Uzávěrka je 14. 3. 2019.

5. 12. 2018 proběhne k SC6 Societies informační seminář (registrace do 30. 11. 2018)
O akci a registrace.

Pro Přírodovědeckou fakultu mohou být v těchto výzvách zajímavá témata z oblasti výzkumu migrace, rozvoje měst nebo využívání kulturního dědictví. Podporovány jsou projekty řešené mezinárodními konsorcii s podstatným zapojením uživatelů výsledků výzkumu. Obvyklá velikost konsorcií v této části programu bývá cca 6 až 25 subjektů (podle zaměření tématu).
Výzkumným týmům, které nemají zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se prostřednictvím mezinárodních kontaktů připojili jako partneři k projektovému návrhu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Poznámka: Výzva Governance for the future se nezdá pro Přírodovědeckou fakultu tematicky relevantní.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý).

V přihlášce podávané prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

Nadpisy v této aktualitě: Otevřená témata – Grantová schémata a způsob hodnocení.


Témata pro rok 2019 – uzávěrka 14. 3. 2019

Pro Přírodovědeckou fakultu se zdají relevantní například následující témata – pro přehled všech témat rozklikněte odkaz na danou výzvu.
Uvádím i přibližný počet projektů, které mají být financovány (jde o hrubý odhad na základě finančních alokací). Vysvětlení zkratek – viz Grantová schémata a způsob hodnocení.

Výzva Migration.

Výzva Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution.


Grantová schémata a způsob hodnocení

  • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
  • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% pro ostatní.
  • Coordination and support action (CSA): Podpůrné aktivity, například organizace sítí a platforem. V rámci projektů nelze financovat přímo výzkumné aktivity. Financování 100%.

Projekty typu RIA a IA mohou řešit pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, nejčastěji se konsorcia skládají cca z 8-20 subjektů v závislosti na povaze tématu. Projekt CSA může teoreticky předkládat i jen jeden subjekt, v praxi i tyto projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia (což vyplyne ze zadání tématu).

  • Single-stage evaluation: Předkládány jsou kompletní projektové návrhy.
  • Two-stage evaluation: Do prvního kola jsou předkládány zjednodušené projektové návrhy (části přihlášky, které se zaměřují na věcnou podstatu projektu). Pro projekty, které úspěšně projdou prvním kolem hodnocení, je třeba do druhého kola předložit kompletní návrh.

Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).
Pokud máte jakékoli otázky k programu Horizont 2020, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 8. 11. 2018.
Úprava 21. 11. 2018 (odkaz na informační akci 5. 12. 2018).
Úprava 18. 12. 2018 (prezentace z akce 8. 11. 2018 ve Varšavě).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 08.11.2018 16:50

Akce dokumentů