E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzva H2020: Low-Carbon Energy – poslední témata otevřena

V programu, Horizont 2020, části Secure, Clean and Efficient Energy, je stále otevřená výzva k předkládání projektových návrhů Competitive Low-Carbon Energy. Aktuálně je otevřeno posledních 9 témat s uzávěrkou 7. 9. 2017 a grantovým schématem Innovation Action.

Výzva na Participant Portal – odkazy na podrobný popis každého tématu (cíle, očekávané výsledky, podmínky způsobilosti, uzávěrka atd.)

Jedná se o projekty velmi blízko praktickým aplikacím, se zahrnutím pilotních a demonstračních aktivit a s významným zapojením průmyslu. Projekty musí být řešeny mezinárodními konsorcii - minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, v praxi se konsorcia nejčastěji skládají z 8-20 subjektů v závislosti na povaze tématu.

Vzhledem k charakteru témat v této výzvě by zapojení týmů z Přírodovědecké fakulty bylo smysluplné pouze v roli spoluřešitelů – prostřednictvím svých profesních kontaktů se připojit k projektu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Aktuálně jsou otevřena následující témata - 2 z témat se zadají teoreticky zajímavá oblast geologie a 1 pro oblast biochemie (uvedená tučně, jedná se pouze o hrubý odhad):

Prosíme zaměstnance Přírodovědecké fakulty, aby u všech návrhů podávaných do výzev programu Horizont 2020 (návrhy podávané prostřednictvím Participant Portal, ve kterých Univerzita Karlova figuruje jako koordinátor nebo beneficiary) přiřazovali k návrhu jako Contact Person Tomáše Palatého (tomas.palaty@natur.cuni.cz).

Kontaktní osoby pro Horizon 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Ludmila Müllerová a Tomáš Palatý.

Další informace:

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 12. 5. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 12.05.2017 10:15

Akce dokumentů